Dangerous humid heat in southern West Africa about 4°C hotter due to climate change (WWA – March 21, 2024)

URL: https://www.worldweatherattribution.org/dangerous-humid-heat-in-southern-west-africa-about-4c-hotter-due-to-climate-change/

Južna zahodna Afrika je bila na začetku sezone izpostavljena nenavadno visoki vlažni vročini.

Južno obalno območje zahodne Afrike – imenovano tudi gvinejsko območje – je februarja 2024 doživelo neobičajno vročino na začetku sezone. Kombinacija visokih temperatur in razmeroma vlažnega zraka je povzročila, da je povprečna vrednost indeksa vročine na območju znašala približno 50 °C, kar se uvršča v stopnjo “nevarnosti”, ki je povezana z veliko nevarnostjo vročinskih krčev in vročinske izčrpanosti. Lokalno so vrednosti dosegle celo stopnjo “izjemne nevarnosti”, ki je povezana z z veliko nevarnostjo vročinskega udara, z vrednostmi do 60 °C (slika 1).

Slika. 5-dnevno povprečje indeksa toplote za 11.-15. februar 2024 – Z modrim obrisom je označeno območje študije [4°S-9°N; 13°Z-9°E]. Vir: ERA5 reanaliza (vir: https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/West-Africa-study-region.png)