WMO (2024) State of the Global Climate 2023


World Meteorological Organization (2024) State of the Global Climate 2023. World Meteorological Organization, Geneva. WMO-No. 1347. 53 p., pdf

URL: https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023

Supplement to the Report: WMO (2024) Significant Weather & Climate Events 2023, 15 p., pdf

To je dodatek k poročilu WMO o stanju podnebja 2023. Razširja povzetek pomembnih dogodkov z velikim vplivom iz glavnega poročila, pri čemer je vključen širši nabor dogodkov, vključno z nekaterimi dogodki, ki so bili podnebno ekstremni, vendar so imeli omejene neposredne učinke.

Poročilo o stanju svetovnega podnebja 2023 kaže, da so bili ponovno podrti in v nekaterih primerih tudi zbrisani rekordi glede ravni toplogrednih plinov, površinskih temperatur, segrevanja in zakisljevanja oceanov, dviga morske gladine, pokritosti Antarktike z morskim ledom in umikanja ledenikov.

Vročinski valovi, poplave, suše, gozdni požari in hitro naraščajoči tropski cikloni so povzročili nesreče in kaos, ki so na milijone ljudi ohromil v vsakdanjem življenju in povzročil več milijard dolarjev gospodarske škode.

Poročilo WMO je potrdilo, da je bilo leto 2023 najtoplejše v zgodovini, saj je bila povprečna globalna temperatura ob površju Zemlje za 1,45 °C (s stopnjo negotovosti ± 0,12 °C) višja od predindustrijske osnovne vrednosti. To je bilo najtoplejše desetletno obdobje v zgodovini.

Report’s Video

Report’s Summary (prevod):

Publikacija vsebuje povzetek stanja podnebnih kazalnikov leta 2023 z razdelki o ključnih podnebnih kazalnikih, ekstremnih dogodkih in vplivih. Kazalniki vključujejo globalne temperature, koncentracijo toplogrednih plinov, vsebnost toplote v oceanih, dvig morske gladine, zakisljevanje oceanov, arktični in antarktični morski led, grenlandski ledeni pokrov in ledenike ter snežno odejo, padavine in stratosferski ozon, z analizo glavnih dejavnikov medletne podnebne spremenljivosti v letu, vključno z južno oscilacijo El Niño ter drugimi oceanskimi in atmosferskimi indeksi. Med izpostavljenimi izrednimi dogodki so tisti, ki so povezani s tropskimi cikloni in viharnimi neurji, poplavami, sušo ter izredno vročino in mrazom. Publikacija vsebuje tudi najnovejše ugotovitve o tveganjih in vplivih, povezanih s podnebjem, vključno z varnostjo preskrbe s hrano in razseljevanjem prebivalstva.

Report’s Key messages (prevod):

  • Poročilo o stanju svetovnega podnebja potrjuje, da bo leto 2023 z veliko razliko najbolj vroče leto doslej
  • Podrli so rekorde glede vročine oceanov, dviga morske gladine, izgube morskega ledu na Antarktiki in umikanja ledenikov
  • Ekstremno vreme ogroža družbeno-gospodarski razvoj
  • Prehod na obnovljive vire energije daje upanje
  • Stroški podnebnega neukrepanja so višji od stroškov podnebnega ukrepanja