Prvo poročilo Evropske komisije o dejanskih izpustih CO2 avtomobilov in kombijev na podlagi podatkov iz vgrajenih naprav za spremljanje porabe goriva (EU News – 18. marec 2024)

Komisija je danes 18. marca 2024 objavila svoje prvo poročilo o dejanskih emisijah CO2 novih osebnih avtomobilov in kombijev. Poročilo temelji na podatkih, zbranih leta 2021 iz merilnikov porabe goriva, ki so vgrajeni v ta vozila. Poročilo prinaša zanimive zaključke za izračune ogljičnega odtisa ob uporabi osebnih vozil glede na razlike med dejanskimi in uradnimi homologiranimi izpusti CO2.

Povprečna razlika med dejanskimi in uradno homologiranimi povprečnimi emisijami CO2 in porabo goriva novih avtomobilov, registriranih leta 2021, je bila 23,7 % za bencinske avtomobile in 18,1 % za dizelske avtomobile (1-1,5 l/100 km ali 28-35 g CO2/km). Ugotovljena vrzel je skladna s predpostavkami za vrzel v letu 2021 v ocenah učinka Komisije, ki so podlaga za revizijo standardov CO2 za vozila.

Pri novih priključnih hibridnih električnih vozilih (PHEV), prvič registriranih leta 2021, so bile dejanske emisije CO2 v povprečju 3,5-krat (4 l/100 km ali 100 g CO2/km) višje od homologacijskih vrednosti, kar potrjuje, da ta vozila trenutno ne izkoriščajo svojega potenciala, predvsem zato, ker se ne polnijo in vozijo popolnoma električno tako pogosto, kot je bilo predvideno.

URL: https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/first-commission-report-real-world-co2-emissions-cars-and-vans-using-data-board-fuel-consumption-2024-03-18_en