Otosaka et al (2023) Mass balance of the Greenland and Antarctic ice sheets from 1992 to 2020. Earth System Science data 15, 1597-1616


Otosaka IN et al. (2023) Mass balance of the Greenland and Antarctic ice sheets from 1992 to 2020, Earth System Science Data 15, 1597-1616, https://doi.org/10.5194/essd-15-1597-2023 – CC BY 4.0 – Open access pdf

Abstract (prevod):

Od devetdesetih let prejšnjega stoletja se je izginjanje ledu iz grenlandskega in antarktičnega ledenega pokrova pospešilo, kar je povzročilo znatno zvišanje povprečne svetovne morske gladine. Predstavljamo novo 29-letno evidenco masne bilance ledenega pokrova od leta 1992 do leta 2020, ki je bila pridobljena v okviru projekta Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE). Primerjamo in združujemo 50 neodvisnih ocen masne bilance ledene plošče, ki izhajajo iz satelitskih opazovanj časovnih sprememb pretoka ledene plošče, prostornine ledene plošče in Zemljinega gravitacijskega polja. Med letoma 1992 in 2020 so ledene plošče prispevale 21,0 ± 1,9 mm k svetovni povprečni gladini morja, pri čemer se je stopnja izgube mase povečala s 105 Gt leto-1 med letoma 1992 in 1996 na 372 Gt/leto med letoma 2016 in 2020. Na Grenlandiji je stopnja izgube mase med letoma 1992 in 2020 169±9 Gt/leto, vendar so medletna nihanja v masni bilanci velika, pri čemer se izguba mase giblje od 86 Gt/leto leta 2017 do 444 Gt/leto leta 2019 zaradi velike variabilnosti površinske masne bilance. Na Antarktiki še vedno prevladuje izguba mase iz Zahodne Antarktike (82 ± 9 Gt/leto) in v manjši meri iz Antarktičnega polotoka (13 ± 5 Gt/leto). Vzhodna Antarktika ostaja blizu ravnovesja z majhnim prirastkom 3±15 Gt/leto, vendar je najbolj negotov sestavni del masne bilance Antarktike. Nabor podatkov je javno dostopen na spletni strani https://doi.org/10.5285/77B64C55-7166-4A06-9DEF-2E400398E452 (Ekipa IMBIE, 2021).

Slika 4. Kumulativne spremembe mase ledenega pokrova. Šrafure predstavljajo povezane negotovosti in so izračunane po postopku, opisanem v razdelku 2. 3 (iv). Črtkane črte prikazujejo rezultate naših prejšnjih ocen (IMBIE-2) (Fig. 4 in Otosaka (2023)). Vir: https://essd.copernicus.org/articles/15/1597/2023/essd-15-1597-2023-f04-web.pn .