Crucial Antarctic ocean circulation heading for collapse if planet-warming pollution remains high, scientists warn (CNN World – March 29, 2023)

URL: https://edition.cnn.com/2023/03/29/world/antarctic-overturning-collapse-2050-climate-scn-intl-hnk/index.html

Nova študija opozarja, da taljenje ledu na Antarktiki ne zvišuje le morske gladine, temveč upočasnjuje tudi kroženje globoke oceanske vode, kar ima velike posledice za svetovno podnebje in morsko življenje.

V recenzirani študiji, ki so jo vodili znanstveniki z Univerze v Novem Južnem Walesu in je bila v sredo objavljena v reviji Nature (Li et al. (2023) Abyssal ocean overturning slowdown and warming driven by Antarctic meltwater. Nature 615, 841-847, https://doi.org/10.1038/s41586-023-05762-w), so modelirali vpliv taljenja antarktičnega ledu na globoke oceanske tokove, ki z morskega dna spirajo hranilne snovi do rib ob morski površini.

Triletno računalniško modeliranje je pokazalo, da se bo antarktična prevračajoča cirkulacija – znana tudi kot abisalna oceanska cirkulacija – do leta 2050 upočasnila za 42 %, če bo svet še naprej kuril fosilna goriva in povzročal visoke stopnje onesnaževanja, ki segrevajo planet.