Editorial (2023) Global action on water: less rhetoric and more science. Nature 615, 776

Editorial (2023) Global action on water: less rhetoric and more science. Nature 615, 776 – https://doi.org/10.1038/d41586-023-00886-5 – article pdf

Uvodnik v reviji Nature v povezavi s Konferenco Združenih narodov o vodah (UN 2023 Water Conference, New York, 22.-24. marec 2023) – gre za tridnevni dogodek, ki je bila prva svetovna konferenca o vodah po 46 letih – prvi svetovni konferenci o vodah v Mar de Plati leta 1977, ko je bil dogodek dvanajstdnevni.

Očitno je voda na globalni ravni potrebovala skoraj pol stoletja, da se je ponovno znašla na svetovnem odru pozornosti – tudi zato, ker je voda po letu 2015 pomemben element ciljev trajnostnega razvoja (SDGs).

URL: https://www.nature.com/articles/d41586-023-00886-5