Rockstroem et al. (2023) Why we need a new economics of water as a common good. Nature 615, 794-797

Rockstroem J, Mazzucato M, Andersen LS et al. (2023) Why we need a new economics of water as a common good. Nature 615, 794-797 – https://doi.org/10.1038/d41586-023-00800-z – article pdf

Poudarek:

Antropogeni pritiski in podnebne spremembe spreminjajo vodne tokove po vsem svetu. Za preprečitev katastrofe so potrebni boljše razumevanje, novo gospodarsko razmišljanje in mednarodni okvir upravljanja.

URL: https://www.nature.com/articles/d41586-023-00800-z