Harrington et al. (2022) Limited role of climate change in extreme low rainfall associated with southern Madagascar food insecurity, 2019–21. Environmental Research: Climate 1(2), 021003

Harrington LJ, Wolski P, Pinto I et al. (2022) Limited role of climate change in extreme low rainfall associated with southern Madagascar food insecurity, 2019–21. Environmental Research: Climate 1(2), 021003. https://doi.org/10.1088/2752-5295/aca695 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Južni Madagaskar je nedavno doživel hudo krizo na področju zanesljive preskrbe s hrano, ki se je zaradi precej podpovprečnih padavin od julija 2019 do junija 2021 še poslabšala. Ta izjemna suša je prizadela regijo z visoko predhodno stopnjo ranljivosti za nezanesljivo preskrbo s hrano (samooskrbno kmetijstvo in pašništvo v regiji se prehranjujeta le z dežjem), vplivi pa so se še povečali zaradi omejitev COVID-19 in napadov škodljivcev. V deževnih sezonah 2019/20 in 2020/21 je bilo v regiji Grand South le 60 % običajne količine padavin, kar je bilo ocenjeno kot sušni dogodek 1 na 135 let, ki ga po resnosti presega le uničujoča suša v letih 1990-1992. Na podlagi kombinacije opazovanj in podnebnega modeliranja se verjetnost, da bomo v regiji doživeli tako slabe padavine, zaradi podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek, ni bistveno povečala: čeprav opazovanja in modeli skupaj kažejo na majhen premik k večjemu številu suš, kot je bil dogodek v letih 2019-2021, kot posledico podnebnih sprememb, pa te trende še vedno preglasi naravna spremenljivost. Ta rezultat je skladen s prejšnjimi raziskavami, pri čemer je šesto poročilo o oceni Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) ugotovilo, da se bodo kakršne koli opazne spremembe suše v tej regiji pojavile le, če bodo povprečne globalne temperature presegle 2 °C nad predindustrijsko ravnjo.