Muhič (2022) Požari v naravi


Muhič D (2022), Požari v naravi, 3. natis. Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana, 304 str. – COBIB.SI

Knjiga je priročnik, namenjen gasilcem in drugim službam pri njihovem delu, širšemu bralskemu krogu pa je prav to – priročnik o požarih v naravnem okolju, ki so najpogostejša naravna nesreča v Sloveniji. Kniga vsebuje veliko slikovnega gradiva z opravljenih intervencij in ima zato tudi dokumentarno vrednost.