Zachariah et al. (2023) Attribution of the 2015 drought in Marathwada, India from a multivariate perspective. Weather and Climate Extremes 39, 100546

Zachariah M, Kumari S, Mondal A et al. (2023) Attribution of the 2015 drought in Marathwada, India from a multivariate perspective, Weather and Climate Extremes 39, 100546. https://doi.org/10.1016/j.wace.2022.100546 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Kmetijska regija Marathwada v Indiji je poleti 2015, za katero so bile značilne dolgotrajne vročine in suše, utrpela veliko škodo na pridelkih in izgubila življenja. Uporabljamo opazovanja in velike sklope simulacij regionalnih podnebnih modelov za razumevanje in pripisovanje tega skupnega pojava pomanjkanja padavin in visokih temperatur v novem, večdimenzionalnem okviru. Dogodek, ki je v svetu brez antropogenih podnebnih sprememb zelo malo verjeten (enkrat na 256 let), je v dejanskem svetu pogost (enkrat na 38 let). Tako je ugotovljeno, da je tveganje tega dogodka zaradi antropogenih dejavnikov vsaj petkrat večje, kar pomeni, da je dogodek leta 2015 bolj verjeten zaradi antropogenih podnebnih sprememb. Zanimivo je, da suh dogodek leta 2015 ni brez primere (∼1 na 15 let) na podlagi opazovanih zapisov in za nobenega od modelskih scenarijev, kar nakazuje, da ocene tveganja, ki temeljijo samo na padavinah, morda niso dovolj za uskladitev opazovanih vplivov. Poleg tega naj bi bili takšni sestavljeni sušni dogodki še pogostejši v okviru prihodnjih ciljev segrevanja ob koncu stoletja za 1,5 °C in 2 °C nad predindustrijsko ravnjo, pri čemer se pričakuje podvojitev oziroma potrojitev verjetnosti vročih sušnih razmer v letu 2015. Naše ugotovitve poudarjajo vlogo segrevanja, ki ga povzroča človek, pri pogostejšem pojavljanju sestavljenih izrednih dogodkov, s čimer so upravičene strategije prilagajanja, katerih cilj je zmanjšati s tem povezana tveganja.