Podnebne spremembe in človekovo vedenje. Nature Collection

Zemlja se zaradi antropogenih podnebnih sprememb hitro segreva. Svetovne emisije toplogrednih plinov se še naprej povečujejo, medtem ko ekstremni vremenski dogodki uničujejo življenja, preživetje in ekosisteme. Znanstveniki opozarjajo, da brez nujnega in odločnega ukrepanja grozi katastrofa. Človekovo ravnanje ni le gonilna sila podnebnih sprememb, ampak je tudi ključno v boju proti njihovim posledicam in pri njihovem blaženju. V tem Fokusu, ki je nastal v sodelovanju med revijama Nature Human Behaviour in Nature Climate Change, je objavljena široka paleta preglednih in mnenjskih vsebin o vlogi človeškega vedenja pri prilagajanju na podnebne spremembe in blaženju njihovih negativnih posledic. Te nove vsebine dopolnjujejo ustrezne empirične raziskave v vseh revijah portfelja Nature.

URL: https://www.nature.com/collections/icdbhbbibg