Vzgoja nove generacije ustvarjalnih mislecev z izobraževanjem na področju oblikovanja (cna – 17. oktober 2022)

Do leta 2050 naj bi bili učenci v Singapurju sposobni z oblikovanjem reševati zapletene probleme iz realnega sveta, kot je staranje prebivalstva.

Zanimiv prispevek, kako so se v Singapurju lotili izobraževanje naslednje generacije s pomočjo znanja, veščin in kompetenc na področju oblikovanja (angl. design), da bi bili sposobni reševati kompleksne probleme 21. stoletja, kot je prilagajanje podnebnim spremembam ali staranje prebivalstva ob uporabi orodij umetne inteligence.

URL: https://www.channelnewsasia.com/singapore/schools-design-education-curriculum-3011226