Ranzi (2022) Climate Change Impact, adaptation and mitigation in the water sector: new hints from the IPCC AR6. IAHR hydrolink 3/2022, 68-71

Ranzi R (2022) Climate Change Impact, adaptation and mitigation in the water sector: new hints from the IPCC AR6. IAHR hydrolink 3/2022, 68-71, https://www.iahr.org/library/infor?pid=21853

Abstract (prevod):

Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) je avgusta 2021 na svojem 54. zasedanju dokončal prvi del šestega ocenjevalnega poročila (AR6) z naslovom Podnebne spremembe 2021: The Physical Science Basis, ki ga je pripravila delovna skupina I (WGI). Kasneje, spomladi 2022, so bila na spletu objavljena tudi poročila delovne skupine II (WGII) in delovne skupine III (WGIII) o vplivu, prilagajanju in ranljivosti ter o blaženju.

Full paper: pdf. The online version of Hydrolink is open to non-members as part of the efforts of the association to disseminate and share knowledge.