Gan et al. (2022) Development of renewable energy systems to moderate climate change impacts. IAHR hydrolink 3/2022, 80-83

Gen JKE, Oki T, Gan TY, Guo Y (2022) Development of renewable energy systems to moderate climate change impacts. IAHR hydrolink 3/2022, 80-83, https://www.iahr.org/library/infor?pid=21856

Abstract (prevod):

Za ublažitev sedanje podnebne krize mora svetovna skupnost doseči obsežno in trajno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov s prehodom od gospodarstva, ki temelji pretežno na fosilnih gorivih, na gospodarstvo, v katerem prevladujejo obnovljivi viri energije. Sedmi cilj trajnostnega razvoja (SDG7) ZN, “Dostopna in čista energija”, je bil zastavljen za spodbujanje globalnih izzivov pri hitrem razvoju sodobnih sistemov obnovljivih virov energije. Ta članek vsebuje pregled trenutnega svetovnega stanja hidroenergije, vetrne in sončne energije, treh najpomembnejših tehnologij za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Full paper: pdf. The online version of Hydrolink is open to non-members as part of the efforts of the association to disseminate and share knowledge.