Stoknes (2021) Tomorrow’s Economy – A Guide to Creating Healthy Green Growth


Stokes PE (2021) Tomorrow’s Economy – A Guide to Creating Healthy Green Growth. MIT Press, 360 p. – COBIB.SI

Publisher’s Book Description & Praise (prevod):

Bilanca stanja za planet: kako lahko dosežemo zdravo rast, ki bo bolj regenerativna kot potratna in bo spodbujala enakost, ne pa povečevala neenakosti.

Per Espen Stoknes v knjigi Gospodarstvo jutrišnjega dne na novo obravnava pereče vprašanje gospodarske rasti. Stoknes presega običajno razpravo o podpori rasti in nasprotovanju rasti ter poziva k zdravi rasti. Zdrava gospodarska rast je bolj regenerativna kot potratna, odpravlja probleme, namesto da jih zeleno opere, in obnavlja pravičnost, namesto da bi povečevala neenakosti. Stoknes – psiholog, ekonomist, raziskovalec podnebnih strategij in podjetnik na področju zelenih tehnologij – pokaže, da že imamo orodja za doseganje zdrave rasti, vendar je naš uspeh odvisen od preobrazbe inovacij, vladnih praks in vedenja posameznikov. Stoknes nam ponuja kompas, ki nas vodi k miselnosti, mehanizmom in možnostim zdrave rasti.

Stoknes pojasnjuje, da si zdrava rast ponovno predstavlja ustvarjanje vrednosti kot pametno in vključujoče. Zdrava rast je merljivo donosnejša, bolj produktivna z vidika virov in z vsakoletno zasnovo bolj redistributivna. Stoknes razlikuje med zdravimi in nezdravimi vrstami gospodarske rasti na osebni, podjetniški, mestni, nacionalni in globalni ravni ter prikaže tridelno sinergijo, ki koristi kupcem, prodajalcem in družbi. Opiše ukrepe, ki jih lahko sprejmemo že zdaj – vključno z ustanovitvijo nove pravne osebe, koristne družbe – in predstavi šest korakov, ki jih lahko podjetja sprejmejo za zdravo rast. Opisuje tudi, kako lahko glasujemo s svojimi denarnicami, da bi dali prednost trajnosti. Pravi nam, da so angažirani državljani osrednjega pomena pri prehodu k zdravi rasti.

“Zagovorniki in nasprotniki rasti se prepogosto spopadajo in zanemarjajo ključno vprašanje, kakšno gospodarsko rast ustvarjamo. Stoknesov kompas rasti je ključno orodje, ki nas usmerja v lepšo prihodnost.”

Hunter Lovins, soavtor knjige Naravni kapitalizem

“Per Espen Stoknes prepričljivo utemelji, da je treba spremeniti tako naše mišljenje kot naše sisteme – in oboje odpreti za možnost zdrave rasti. Njegov pogled psihologa, ki se spozna na ekonomijo, je osvežujoč.”

Jane Gleeson-White, avtorica knjig Six Capitals in Double Entry

“Stoknes se spopada z osrednjim izzivom našega stoletja in v kaos okoli koncepta zelene rasti vnese dobrodošel red, saj začrta pot za ustvarjanje gospodarske vrednosti ob hkratnem zmanjševanju našega ekološkega odtisa. Jasno pokaže, da za spopadanje s tem izzivom ni treba ustaviti gospodarske rasti.”

Jørgen Randers, avtor knjige 2052: Globalna napoved za naslednjih štirideset let in soavtor knjige Meje rasti