Leone et al. (2021) Making the Sustainable University – Trials and Tribulations


Leone K, Komisar S, Everham III EM (eds.) (2021), Making the Sustainable University – Trials and Tribulations, Springer Singapore, 310 p. – COBIB.SI

Publisher’s About the Book (prevod):

Opredeljene so praktične in izvedljive strategije za izvajanje trajnosti na visokošolskih zavodih.
Knjiga temelji na različnih vidikih za oblikovanje ključnih vprašanj, izzivov in priložnosti, s katerimi se sooča trajnost v visokošolskem izobraževanju.
Knjiga se osredotoča na uspehe in neuspehe kot na izkušnje, ki so lahko vodilo drugim institucijam.

V tej knjigi so predstavljene strategije za univerze, ki se ukvarjajo s trajnostnimi izzivi z izobraževanjem svetovnih državljanov o temah, kot so podnebne spremembe, spreminjanje habitatov, izguba vrst, izčrpavanje in onesnaževanje virov, dostop do hrane in neodvisnost, gospodarska enakost in raba energije. Različne discipline in operativne enote imajo pogosto v mislih različne zamisli, ko si prizadevajo za napredek na področju trajnosti. Nekatere discipline se na primer osredotočajo na okoljske izzive (ugotavljanje vplivov na ekosisteme, blažilne in sanacijske strategije), druge na okolju prijaznejše industrijske in trgovinske prakse, tretje pa obravnavajo socialno pravičnost – pogosto si univerze premalo prizadevajo povezati te dele, zlasti ob upoštevanju gospodarskih vplivov. Ta knjiga obravnava, kako je Florida Gulf Coast University poskušala vnesti trajnost v učne načrte in dejavnosti kot integriran koncept, njihovi uspehi in pomanjkljivosti so poučni za strokovnjake za trajnost na univerzitetnih kampusih in v drugih panogah ter za široko občinstvo.