van Oldenborgh et al. (2018) Extreme heat in India and anthropogenic climate change. NHESS 18(1), 365-381

van Oldenborgh G J, Philip S, Kew S et al. (2018) Extreme heat in India and anthropogenic climate change, Natural Hazards and Earth System Sciences 18(1), 365–381. https://doi.org/10.5194/nhess-18-365-2018 – open access pdf

Abstract (povzetek):

    Dne 19. maja 2016 je popoldanska temperatura v Phalodiju na severozahodu Indije dosegla 51,0 °C, kar je nov rekord najvišje izmerjene maksimalne temperature v Indiji. Predhodno leto se je na jugovzhodu, v Andra Pradešu in Telangani, zgodil zelo smrtonosen vročinski val, o katerem se je na veliko poročalo in v katerem je umrlo na tisoče ljudi. V obeh primerih se je na splošno domnevalo, da se verjetnost in resnost vročinskih valov v Indiji povečujeta zaradi globalnega segrevanja, tako kot v drugih delih sveta. Vendar od sedemdesetih let prejšnjega stoletja v večini Indije ne najdemo pozitivnih trendov najvišje letne temperature (razen lažnih trendov zaradi manjkajočih podatkov). Desetletne variabilnosti tega ni mogoče pojasniti, vendar sta povečana onesnaženost zraka z aerosoli, ki blokirajo sončno svetlobo, in povečano namakanje, ki povzroča hlajenje zaradi izhlapevanja, do zdaj izničila učinek toplogrednih plinov. Trenutni podnebni modeli teh procesov ne predstavljajo dobro in jih zato ni mogoče uporabiti za pripisovanje vročinskih valov na tem območju.

    Zdravstvene učinke vročine pogosto bolje opiše kombinacija temperature in vlage, kot je na primer vročinski indeks ali temperatura mokrega termometra. Zaradi povečanja vlažnosti zaradi namakanja in višjih temperatur na površini morja (SST) so se ti indeksi v zadnjih desetletjih povečali, čeprav se ekstremne temperature niso. Izjemna onesnaženost zraka prav tako poslabšuje vplive vročine na zdravje. Iz teh dejavnikov izhaja, da se je z vidika vpliva na zdravje resnost vročinskih valov v Indiji povečala.

    V naslednjih desetletjih pričakujemo, da se bo trend zaradi globalnega segrevanja nadaljeval, vendar se bo učinek aerosolov na ohlajanje površja zmanjševal z izvajanjem nadzora kakovosti zraka. Širjenje namakanja se bo verjetno nadaljevalo, čeprav počasneje, kar bo nekoliko ublažilo ta trend. Vlažnost se bo verjetno še naprej povečevala. Zaradi te kombinacije se bo močno povečala temperatura vročinskih valov. Visoka vlažnost bo poslabšala učinke na zdravje, medtem ko bi manjša onesnaženost zraka vplive zmanjšala.