Otto et al. (2018) Climate change increases the probability of heavy rains in Northern England/Southern Scotland like those of storm Desmond—a real-time event attribution revisited. Environmental Research Letters 13(2), 024006

Otto FEL, van der Wiel K, van Oldenborgh GJ et al. (2018) Climate change increases the probability of heavy rains in Northern England/Southern Scotland like those of storm Desmond—a real-time event attribution revisited. Environmental Research Letters 13(2), 024006. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa9663 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Neurje Desmond je od 4. do 6. decembra 2015 v severni Angliji in južni Škotski povzročilo zelo obilne padavine, ki so povzročile obsežne poplave. Teden dni po dogodku smo na podlagi podatkov in metod, ki so bili na voljo takoj po dogodku, pripravili začetno oceno vpliva antropogenih podnebnih sprememb na verjetnost enodnevnih padavin v povprečju na območju, ki obsega severno Anglijo in južno Škotsko. Analiza je temeljila na treh neodvisnih metodah pripisovanja ekstremnih dogodkov: zgodovinskih opazovanih trendih, simulacijah povezanih podnebnih modelov in velikem sklopu simulacij regionalnih modelov. Vse tri metode so se strinjale, da je učinek podnebnih sprememb pozitiven, zaradi česar je verjetnost tovrstnih padavinskih dogodkov za približno 40 % večja, pri čemer je začasni interval zaupanja od 2,5 % do 97,5 % od 5 % do 80 %. V tem prispevku ponovno preverjamo oceno z uporabo več podatkov s postaj, dodatno opredelitvijo mesečnih dogodkov, drugim globalnim podnebnim modelom in simulacijami regionalnih modelov za zimo 2015/16. Splošni rezultat analize je podoben analizi v realnem času z najboljšo oceno 59-odstotnega povečanja pogostosti dogodkov, vendar z večjim intervalom zaupanja, ki ne vključuje nobene spremembe. Pomembno je poudariti, da podatki iz opazovanj v dodatni mesečni analizi ne predstavljajo le padavin, povezanih z nevihto Desmond, temveč tudi padavine neviht Eve in Frank, ki sta se pojavili proti koncu meseca.