Behrens, van Vliet, Nanninga et al. (2017) Climate change and the vulnerability of electricity generation to water stress in the European Union. Nature Energy 2, 17114

Behrens P, van Vliet M, Nanninga T et al. (2017) Climate change and the vulnerability of electricity generation to water stress in the European Union. Nature Energy 2, 17114 – https://doi.org/10.1038/nenergy.2017.114 – article pdf

Abstract (povzetek):

Termoelektrična proizvodnja zahteva velike količine vode za hlajenje. Nedavna topla obdobja so povzročila omejevanje proizvodnje, kar je povečalo zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe. V tem prispevku ocenjujemo podnebne vplive na ravni EU za 1.326 posameznih termoelektrarn in 818 porečij v letih 2020 in 2030. Pokazali smo, da se kljub ciljem politike in zmanjšanju odvzema vode, povezanega z električno energijo, število regij, kjer se zaradi vodnega stresa nekoliko zmanjša razpoložljivost energije, med letoma 2014 in 2030 poveča s 47 na 54 porečij, pri čemer je v porečjih, kjer je voda pod stresom, načrtovana gradnja dodatnih elektrarn. Razloge za te pritiske preučujemo z vključitvijo povpraševanja po vodi za druge namene. Večina ranljivih porečij je v sredozemski regiji, nadaljnja porečja pa so v Franciji, Nemčiji in na Poljskem. Preučili smo štiri prilagoditve in ugotovili, da povečano hlajenje z morsko vodo v prihodnosti zmanjša nekatere pritiske. To kaže na potrebo po celostnem pristopu na ravni porečja v energetski in vodni politiki.

URL: https://www.nature.com/articles/nenergy2017114