Erickson (2017) Reducing greenhouse gas emissions and improving air quality: Two global challenges. Environmental Progress & Sustainable Energy 36(4), 982-988

Erickson LE (2017) Reducing greenhouse gas emissions and improving air quality: Two global challenges. Environmental Progress & Sustainable Energy 36(4), 982-988. https://doi.org/10.1002/ep.12665 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Za spodbujanje trajnostnega razvoja ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih emisij iz zgorevanja je veliko dobrih razlogov. Kakovost zraka v številnih mestnih okoljih povzroča številne prezgodnje smrti zaradi astme, bolezni srca in ožilja, kronične obstruktivne pljučne bolezni, pljučnega raka in demence, povezane z emisijami iz zgorevanja. Globalni družbeni stroški onesnaženosti zraka znašajo vsaj 3000 milijard dolarjev na leto; delci, dušikovi oksidi in ozon, povezani z emisijami iz zgorevanja, so zelo draga onesnaževala. Boljša kakovost zraka v urbanih okoljih je eden od razlogov za sodelovanje držav pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v okviru Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Z omejevanjem podnebnih sprememb so povezane številne potencialne koristi. V bližnji preteklosti so se koncentracije toplogrednih plinov v ozračju povečevale, število vremenskih in podnebnih nesreč s stroški nad 1 milijardo USD pa se je povečevalo. Povprečna globalna temperatura je v letih 2014, 2015 in 2016 dosegla nove rekordne vrednosti. Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je treba v skladu s cilji Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah preiti na električna vozila in proizvodnjo električne energije z uporabo obnovljivih virov energije. V tem delu je pregledan napredek in opredeljene nekatere koristi za zdravje, povezane z zmanjšanjem emisij iz zgorevanja.