Sippel et al. (2016) The Role of Anthropogenic Warming in 2015 Central European Heat Waves. Bulletin of the American Meteorological Society 97(12), S51-S56

Sippel S, Otto FEL, Flach M et al. (2016) The Role of Anthropogenic Warming in 2015 Central European Heat Waves, Bulletin of the American Meteorological Society 97(12), S51-S56. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-16-0150.1 – full access pdf

Sklep: Opazovanja na postajah in simulacije modelov, popravljene za pristranskost, kažejo, da se je pogostost kratkotrajnih vročinskih valov v srednji Evropi povečala, čeprav se kvantitativne ocene razmerja tveganja med metodami precej razlikujejo.