van Oldenborgh et al. (2016) The Heavy Precipitation Event of December 2015 in Chennai, India. Bulletin of the American Meteorological Society 97(12), S87-S91

van Oldenborgh GJ, Otto FEL, Haustein K et al. (2016) The Heavy Precipitation Event of December 2015 in Chennai, India, Bulletin of the American Meteorological Society 97(12), S87-S91. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-16-0129.1 – full access pdf

Sklep: Ekstremno enodnevno deževje je decembra 2015 povzročilo obsežne poplave v Chennaiju v Indiji. Brez učinka globalnega segrevanja, ki so ga verjetno povzročili aerosoli, ki so do zdaj nevtralizirali toplogredne pline.