Uhe et al. (2016) Comparison of methods: Attributing the 2014 record European temperatures to human influences. Geophysical Research Letters 43(16), 8658-8693

Uhe P, Otto FEL, Haustein K et al. (2017) Comparison of methods: Attributing the 2014 record European temperatures to human influences, Geophysical research Letters 43(16), 8658-8693. https://doi.org/10.1002/2016GL069568 – free access pdf

Abstract (povzetek):

Leto 2014 je podrlo rekord najtoplejše povprečne letne temperature v Evropi. Koliko je bilo to posledica antropogenih podnebnih sprememb in koliko naravne spremenljivosti, je zahtevno vprašanje, ki pa ga je treba obravnavati. V tej študiji primerjamo štiri metode pripisovanja dogodkov. Preučujemo razmerje tveganja (RR), povezano z antropogenimi podnebnimi spremembami, za ta dogodek v celotni evropski regiji in njegovo prostorsko porazdelitev. Vsaka metoda kaže zelo močan antropogeni vpliv na dogodek v Evropi. Vendar je velikost RR močno odvisna od opredelitve dogodka in uporabljene metode. Po vsej Evropi je bilo značilno, da je pripisovanje na večjih območjih dalo večje vrednosti RR. To kaže na glavni vir občutljivosti v izjavah o pripisovanju in potrebo po opredelitvi dogodka, ki ga je treba analizirati za vsak primer posebej.

Key points (ključne točke):

  • Človeški vplivi so imeli veliko vlogo pri rekordnih temperaturah v Evropi v letu 2014
  • Rezultat pripisovanja je zelo občutljiv na prostorsko-časovno opredelitev dogodka
  • Povečanje tveganja zaradi podnebnih sprememb se v povprečju zmanjšuje ob prehodu na manjša prostorska merila