Bertoncelj et al. (2015) Trajnostni razvoj – Ekonomski, družbeni in okoljski vidiki


Bertoncelj A, Bervar M, Meško M, Naraločnik A, Nastav B, Roblek V, Trnavčević A (2015) Trajnostni razvoj – Ekonomski, družbeni in okoljski vidiki. GV založba, Ljubljana, 268 str. – COBIB.SI

Založnik o knjigi in mnenja o knjigi:

Trajnostni razvoj je oblika razvoja in napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, pri tem pa ne ogroža prihodnjih generacij pri zadovoljevanju njihovih potreb. Pomeni odgovoren in uravnotežen dvig materialne, socialne in okoljske blaginje ter prehod od politike odvisnosti k politiki trajnostne (samo)zadostnosti.

Za prehod v gospodarstvo, utemeljeno na znanju, potrebujemo preoblikovanje v smeri inovacijskega in cikličnega gospodarstva ter korenite spremembe pri upravljanju gospodarskih subjektov. Potrebna je celostna preobrazba, za njeno udejanjenje pa (spo)znanje o vlogi in pomenu trajnostnega razvoja za celotno družbo.

Knjiga opozarja na nevarnosti in nevzdržnost sedanjega poslovnega modela, hkrati pa predstavlja sodobno paradigmo razvoja človeške družbe in gospodarskih organizacij, s številnimi primeri iz prakse domačih in tujih gospodarskih družb.

Celovito so predstavljeni soodvisni vidiki trajnostnega razvoja:
• gospodarstva, s trajnostno in donosno rastjo pri vzdržnem toku materialnih dobrin,
• okolja, z razvojem, ki ne uničuje pomembnih oskrbnih in bioloških sistemov planeta,
• družbe, z razvojem, ki omogoča pravično blaginjo in medgeneracijsko pravičnost,
• kulture, z razvojem, ki omogoča medkulturni dialog in raznolikost.

Knjiga je namenjena managerjem, podjetnikom, oblikovalcem politik in širši javnosti, koristila pa bo tudi študentom ekonomskih, poslovno-upravnih in podjetniških fakultet.

Knjiga bo marsikomu osvežila spomin, nekatere pa bo streznila. Avtorji obravnavajo trajnostni razvoj skozi prizmo razumevanja modela inovacijskega gospodarstva in menijo, da med dejavnike, ki povezujejo stebre sistema, gospodarstvo, okolje in družbo, spadata tudi izobraževanje o varstvu okolja in kultura. Knjiga bo gotovo našla privržence, prispevala k razvoju ekonomskega razmišljanja in usmerila mednarodno raziskovanje na tem področju ne v preteklost, ampak v prihodnost.
akad., prof. Valerij Makarov

Intenzivna raba virov bo najpomembnejši omejitveni dejavnik, ki bo v prihodnosti določal naše možnosti za rast in zagotavljanje višjega življenjskega standarda povsod po svetu. Odgovornejše ravnanje z naravnimi viri in boljše gospodarjenje z njimi bosta zato ključ do trajnosti, ki odpira vrata gospodarskega in socialnega razvoja. Prepričan sem, da bo knjiga pomembna popotnica in spodbuda na tej poti.
dr. Janez Potočnik

Avtorji niso čakali na svoje vloge v scenarijih, ki jih pišejo drugi, temveč so se aktivno lotili pomembnih in zapletenih vprašanj in jim skušali poiskati odgovore. Knjiga posega na vsa pomembna področja trajnostnega razvoja, avtorji so v njej uspešno predstavili strokovne razprave in jih orisali s premišljeno izbranimi mednarodnimi primeri. Vsebina nagovarja širok krog potencialnih bralcev, strokovnjakov in drugih, ki jih tematika trajnostnega razvoja zanima.
prof. dr. Roberto Biloslavo