Stott et al. (2016) Attribution of extreme weather and climate-related events. WIREs Climate Change 7(1), 23-41

Stott PA, Christidis N, Otto FEL et al. (2016) Attribution of extreme weather and climate-related events, WIREs Climate Change 781), 23-41. https://doi.org/10.1002/wcc.380 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Ekstremni vremenski in podnebni dogodki se na določenem kraju po definiciji pojavljajo redko. Zato je glede na relativno kratkost opazovalnih zapisov težko zaznati sistematične spremembe v njihovem pojavljanju. Vendar pa je izven skupnosti strokovnjakov s področja podnebnih znanosti očitno zanimanje za to, v kolikšni meri je mogoče nedavne škodljive ekstremne dogodke povezati s podnebnimi spremembami, ki jih povzroča človek, ali z naravno podnebno spremenljivostjo. Študije pripisovanja dogodkov poskušajo ugotoviti, v kolikšni meri so antropogene podnebne spremembe spremenile verjetnost ali obseg določenih dogodkov. Pokazale so jasne dokaze, da je človek s svojim vplivom povečal verjetnost številnih izjemno visokih sezonskih temperatur in zmanjšal verjetnost izjemno nizkih sezonskih temperatur v številnih delih sveta. Dokazi o vplivu človeka na verjetnost ekstremnih padavin, suš in neviht so bolj mešani. Čeprav se je znanost o pripisovanju dogodkov v zadnjih letih hitro razvijala, je geografska pokritost dogodkov še vedno neenotna in temelji na interesih in zmogljivostih posameznih raziskovalnih skupin. Razvoj operativnega pripisovanja dogodkov bi omogočil bolj pravočasno in metodično pripravo ocen pripisovanja, kot jih trenutno pridobivamo na ad hoc osnovi. Da bi bile ocene pripisovanja dogodkov kar najbolj uporabne, je treba temeljito oceniti preostale znanstvene negotovosti in jasno sporočiti rezultate. To zahteva nadaljnji razvoj metodologij za ocenjevanje zanesljivosti rezultatov pripisovanja dogodkov in nadaljnje delo za razumevanje potencialne uporabnosti pripisovanja dogodkov za interesne skupine in nosilce odločanja.