Otto et al. (2015) Factors Other Than Climate Change, Main Drivers of 2014/15 Water Shortage in Southeast Brazil. Bulletin of the American meteorological Society 96(12), S35-S40

Otto FEL, Haustein K, Uhe P et al. (2015) Factors Other Than Climate Change, Main Drivers of 2014/15 Water Shortage in Southeast Brazil, Bulletin of the American Meteorological Society 96(12), S35-S40. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-15-00120.1 – full access pdf

Sklep: Jugovzhodna Brazilija se je v letih 2014/15 soočila z velikim pomanjkanjem vode. Antropogene podnebne spremembe niso bile ugotovljene, da bi bistveno vplivale na nevarnost, medtem ko naraščajoče število prebivalstva in poraba vode povečala ranljivost.