Rummukainen (2012) Changes in climate and weather extremes in the 21st century. WIREs Climate Change 3(2), 115-129

Rummukainen M (2012) Changes in climate and weather extremes in the 21st century, WIREs Climate Change 3(2), 115-129. https://doi.org/10.1002/wcc.160 – full access pdf

Abstract (povzetek):

Podnebni in vremenski ekstremi so občasno ponavljajoči se dogodki, ki imajo lahko velike lokalne ali regionalne posledice za družbo in okolje. Ti dogodki so običajno povezani z nenavadno visokimi ali nizkimi temperaturami, dolgotrajnimi suhimi ali vlažnimi razmerami, močnimi padavinami ali ekstremnimi vetrovi. Ekstremni dogodki so del splošnega podnebja in vremena skupaj s povprečnimi pogoji in spremenljivostjo, zato kot taki niso nepričakovani. Podnebne spremembe naj ne bi vplivale le na povprečje, temveč tudi na spremenljivost in ekstremne pojave. Nekatera sklepanja lahko temeljijo na preteklih in sedanjih opazovanjih, vendar so analize zlasti redkih dogodkov ovirane zaradi razpoložljivosti dolgih časovnih vrst. Glede na to, kako daleč nas bo sedanje globalno segrevanje oddaljilo od sedanjih in preteklih podnebnih razmer, se lahko sčasoma statistični podatki o vremenu in podnebju spremenijo tako, da bodo daleč od podatkov iz opazovanj. To lahko povzroči spremembe v pogostosti, intenzivnosti in geografski porazdelitvi različnih ekstremov. Predvidene spremembe nekaterih ekstremov v 21. stoletju so dejansko precej zanesljive, na primer splošno naraščanje toplih in upadanje hladnih ekstremov. Morebitne spremembe nekaterih drugih vidikov, na primer neviht, pa so še vedno precej bolj negotove. Znanstveno utemeljene informacije o zanesljivih ugotovitvah in o ustreznih negotovostih glede spreminjanja ekstremnih pojavov lahko zagotovijo koristne informacije za sektorsko načrtovanje, preprečevanje tveganja nesreč in splošno zmanjšanje družbene ranljivosti, povezane s podnebjem in vremenom.

Slika. Shema, ki prikazuje učinek na ekstremne temperature, ko se (a) poveča povprečna temperatura, (b) poveča varianca in (c) ko se povečata tako povprečna temperatura kot varianca za normalno porazdelitev temperature (slika 2.32 v Ref. 7. Avtorske pravice 2001 Medvladni odbor za podnebne spremembe). (vir: https://wires.onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/43f837dc-0f62-4e88-9f98-12e3a8f63d93/mfig001.jpg).