Bertoncelj et al. (2011) Trajnostni razvoj organizacije – Ekonomski, družbeno-politični in ekološki vidiki


Bertoncelj A, Meško M, Naraločnik A, Nastav B (2011) Trajnostni razvoj organizacije – Ekonomski, družbeno-politični n ekološki vidiki. GV založba, Ljubljana, 261 str. – COBIB.SI

Založnik o knjigi:

Sodobno in odgovorno udejanjanje gospodarskega razvoja pomeni trajno in družbeno odgovorno prilagajanje podjetij in sonaravnost njihovega delovanja. Zahteva nove pristope in načine razmišljanja, pa tudi spremembo vrednot na ravni podjetij.
Trajnostni razvoj pomeni povečevanje blaginje, pomeni odgovoren in uravnotežen dvig materialne, socialne in okoljske blaginje sedanje generacije, brez ogrožanja eksistenčnih možnosti za prihodnje rodove in celoten ekosistem. Zahteva večrazsežnostno razmišljanje, ki poleg ekonomskih dejavnikov upošteva in vključuje tudi ekološke in sociološke dejavnike razvoja, torej soodvisnost s širšo družbo in okoljem.

Knjiga celovito in razumljivo predstavlja tri vidike trajnostnega razvoja vsake organizacije:
• ekonomski vidik trajnostnega razvoja (trajnostna in dobičkonosna rast),
• družbenopolitični vidik (družbena odgovornost),
• ekološki vidik (sonaravnost).

Vključeni so številni primeri iz prakse domačih in tujih gospodarskih družb.

Beseda »oikos«, ki je v antični Grčiji označevala gospodinjstvo in dom, je etimološka osnova za dva sodobna izraza: ekonomijo in ekologijo. Ta beseda naj tudi v današnjem času simbolizira medsebojno odvisnost in tesno povezanost gospodarskega razvoja z naravnim okoljem!

Knjiga Trajnostni razvoj organizacije spada v knjižnico vsakega podjetnika, predsednikov in članov uprav ter nadzornih svetov, managerjev, vodij projektov itd., namenjena pa je tudi dodiplomskim in podiplomskim študentom ekonomskih, poslovno-upravnih in podjetniških fakultet.