Razogljičenje logistike: Načrtovanje poti naprej (McKinsey & Company – 19. junij 2024)

Članek vsebuje celovit pregled izzivov in priložnosti na poti k razogljičenju logistike. Članek poudarja pomen zmanjševanja logističnih izpustov toplogrednih plinov kot dela celovite okoljske, družbene in upravljavske (ESG) strategije podjetja.

Glavni poudarki iz članka so naslednji:

  • Podjetja morajo zmanjšati svoje logistične izpuste, da bi dosegla cilje dekarbonizacije. Vendar pa nova McKinseyjeva raziskava ugotavlja, da ima le malo podjetij jasne načrte, kako to doseči.
  • Številne svetovne organizacije si prizadevajo zmanjšati izpuste “obsega 3”, ki ne nastajajo neposredno pri poslovanju podjetja, temveč so vključene v njegovo dobavno verigo.
  • Izpusti iz logistike, ki nastanejo pri prevozu tovora in skladiščenju, predstavljajo vsaj 7 odstotkov svetovnih izpustov toplogrednih plinov (TGP).
  • Zainteresirane strani vse bolj zahtevajo, da podjetja izpolnjujejo svoje zaveze glede izpustov toplogrednih plinov.
  • Junija 2023 je 46 odstotkov anketiranih globalnih institucionalnih vlagateljev kot najpomembnejšo naložbeno prednostno nalogo v naslednjih treh letih navedlo usmeritev k nizkoogljičnem prehodu.
  • Več kot sedem od desetih podjetij je izjavilo, da bi bila pripravljena plačati več za zelene ladijske izdelke.
  • Povpraševanje po zeleni logistiki bi lahko leta 2030 po ocenah doseglo 350 milijard dolarjev, kar bi predstavljalo približno 15 odstotkov celotne svetovne porabe za logistiko.
  • Skoraj polovica podjetij, ki jih je anketiral McKinsey, nima ciljev za razogljičenje.
  • McKinseyjeva analiza kaže, da je s tehnologijo, ki je na voljo danes, mogoče do leta 2030 zmanjšati emisije v logistiki za 40 do 50 odstotkov.

URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/decarbonizing-logistics-charting-the-path-ahead