Blau et al. (2024) Protecting scientific integrity in an age of generative AI. PNAS 121(22), e2407886121

Balu W, Cerf VG, Enriquez J et al. (2024) Protecting scientific integrity in an age of generative AI. PNAS 121(22), 2407886121 – https://doi.org/10.1073/pnas.240788612 – free access pdf

Uvodnik v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, na podlagi predhodnih študij poziva znanstveno skupnost, naj stalno pozornost nameni petim načelom človeške odgovornosti za znanstvena prizadevanja, ki uporabljajo umetno inteligenco:

  • Pregledno razkritje in pripisovanje.
  • Preverjanje vsebine in analiz, ki jih je ustvarila umetna inteligenca.
  • Dokumentiranje podatkov, ki jih generira umetna inteligenca.
  • Poudarek na etiki in pravičnosti.
  • Stalno spremljanje, nadzor in vključevanje javnosti.

URL: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2407886121