glas gospodarstva. Gospodarska zbornica Slovenije. ISSN 1318-3672 & eISSN 1581-0348


Medij Glas gospodarstva izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana – revija izhaja od leta 1994 in je mesečnik. Posamezna številka je osredotoečna tudi na določeno tematiko, npr. Mislimo na male (januar-februar 2024), Visokotehnološke priložnosti (marec 2024), Sekundarne surovine (april 2024), …

Najnovejša številka revije na na razpolago kot pdf na povezavi: https://glasgospodarstva.gzs.si/najnovejse/.

Arhivske številke revije so na razpolago kot pdf na povezavi: https://glasgospodarstva.gzs.si/arhiv-glas-gospodarstva/.

Na spletu je na voljo elektronska izdaja revije. Vsebine so razdeljene na naslednjih 8 področij (rubrik):

  • Intervju – prispevki v obliki razgovorov z vidnimi predstavniki gospodarstva, nagrajenci GZS, …
  • Kadri – prispevki s področja upravljanja s človeškimi viri, izobraževanja, …
  • Razvoj – prispevki s področja razvoja podjetij, inovativnosti, dobavnih verigah, tehnologijah, …
  • Zeleni prehod – prispevki s področja trajnostnega poslovanja podjetij, krožnega gospodarstva, odpadkov, energije, novih materialov, …
  • Digitalizacija – prispevki s področja novih tehnologij, umetne inteligence, digitalizacije podjetij in njihovega poslovanja, …
  • Internacionalizacija – prispevki s področja mednarodnega (gospodarskega) sodelovanja, Evropskega in svetovnega trga, gospodarske diplomacije, …
  • Zakonodaja – prispevki s področja davčne politike, predlogov in sprejetih zakonov in podzakonskih predpisov…
  • Analitika GZS – prispevki o gospodarskih gibanjih, cenah, poslovanju gospodarskih družb …

URL: https://glasgospodarstva.gzs.si/COBIB.SI