We rely heavily on lithium batteries – but there’s a growing array of alternatives (BBC Future – March 20, 2024)

URL: https://www.bbc.com/future/article/20240319-the-most-sustainable-alternatives-to-lithium-batteries

Litijeve baterije je zelo težko reciklirati, za njihovo proizvodnjo pa so potrebne velike količine vode in energije. Nove alternative bi lahko bile cenejše in okolju prijaznejše.