19 odstotkov vprašanih ekstremnih vremenskih pojavov ne povezuje s podnebnimi spremembami (poznavalec.si – 17. marec 2024)

Prispevek o tem, kako 73 odstotkov vprašanih v raziskavi Slovensko javno mnenje meni, da so ekstremni vremenski pojavi, ki smo jim priča v zadnjem času, posledica podnebnih sprememb in da jih bo v prihodnje še več.

Zanimivi so predvsem podatki o mnenju anketirancev o poplavah avgusta 2023 v Sloveniji.

URL: https://www.poznavalec.si/slovenija/19-odstotkov-vprasanih-ekstremnih-vremenskih-pojavov-ne-povezuje-s-podnebnimi-spremembami/