EEA (2024) – European climate risk assessment


European Environment Agency (2024), https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

European Environment Agency published EEA Report No 1/2024 that builds on and complements the existing knowledge base on climate impacts and risks for Europe, including recent reports by the Intergovernmental Panel on Climate Change, the Copernicus Climate Change Service and the Joint Research Centre of the European Commission, as well as outcomes of EU-funded research and development projects and national climate risk assessments. The knowledge in this first-of-its-kind assessment is synthesised with the aim to support strategic policymaking.

Prevod:

Poročilo EUCRA (European Climate Risk Assessment) temelji na obstoječi bazi znanja o podnebnih vplivih in tveganjih za Evropo, vključno z nedavnimi poročili Medvladnega odbora za podnebne spremembe, Službe za podnebne spremembe Copernicus in Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije ter rezultati raziskovalnih in razvojnih projektov, ki jih financira EU, in nacionalnih ocen podnebnih tveganj, ter jih dopolnjuje. Znanje v tej prvi tovrstni oceni je sintetizirano z namenom podpreti strateško oblikovanje politik.

The document can be retrieved here as:

European climate risk assessment – Executive summary, 37 p.

European climate risk assessment – Unedited report, 425 p.