Berreby (2024) Chat Bots. Scientific American 330, 3

Berreby D (2024) Chat Bots – What happens when today’s most advanced language models get put inside a robot?, Scientific American 330,3, 50-57

Veliki jezikovni modeli so lahko podobni ljudem, vendar so daleč od človeških sposobnosti; pogosto imajo “halucinacije” ali si izmišljujejo in so bili prevarani.

Ali ti jezikovni programi le mehanično manipulirajo z besedami ali pa imajo pri svojem delu določen model, kaj te besede predstavljajo?

URL: https://www.scientificamerican.com/article/scientists-are-putting-chatgpt-brains-inside-robot-bodies-what-could-possibly-go-wrong/ (nujna registracija oz. naročnina)