Podnebne spremembe: Kaj v zvezi s tem počne moja država? (BBC News – 14. december 2023)

Svet je na konferenci COP28 v Dubaju (30. november – 12. december 2023) dosegel nov dogovor o boju proti podnebnim spremembam. Prvi korak k omejitvam globalnega segrevanja je bil Pariški dogovor leta 2015 (angl. Paris Agreement), ki ga je podpisalo skoraj 200 držav sveta.

V članku so prikazane zgodovinski izpusti izbranih držav (Združeno kraljestvo, Kitajska, ZDA, Brazilija), interaktivna grafika, ki temelji na podatkih skupine nedovisnih raziskovalcev Climate Action Tracker, pa prikaže podatke za celo vrsto držav (40 entitet, med njimi tudi Evropsko unijo), med njimi ni Slovenije.

Položaj EU v celotni zgodbi: https://climateactiontracker.org/countries/eu.

Slika. Ali so države na dobri poti, da izpolnijo svoje podnebne zaveze? Emisije toplogrednih plinov po državah v megatonah ekvivalenta ogljikovega dioksida. Opomba: Brezpogojne zaveze vsake države bi lahko povzročile različne emisije; prikazana je le srednja vrednost. (vir: https://www.bbc.com/news/science-environment-65754296).

Metodologija Climate Action Tracker: https://climateactiontracker.org/methodology/cat-rating-methodology.

URL: https://www.bbc.com/news/science-environment-65754296