Voda. Nature Outlook

Voda je dragocen življenjski vir, njena razpoložljivost in kakovost pa sta zaradi naraščajočega števila prebivalcev in podnebnih sprememb vse pomembnejši. Vrsta prepletajočih se znanstvenih, tehnoloških in političnih vprašanj kaže, kako svetovni pristop k ravnanju z vodo vpliva na trajnost zdrave človeške civilizacije.

URL: https://www.nature.com/collections/icbggghfdi