Lin et al. (2023) Remote collaboration fuses fewer breakthrough ideas. Nature 623, 987-991

Lin Y, Frey CB, Wu L (2023) Remote collaboration fuses fewer breakthrough ideas. Nature 623, 987-991 – https://doi.org/10.1038/s41586-023-06767-1 – article pdf

Abstract (povzetek):

Teorije inovacij poudarjajo vlogo socialnih omrežij in skupin kot spodbujevalcev prebojnih odkritij. Znanstveniki in izumitelji so danes po vsem svetu številčnejši in bolj povezani kot kdaj koli prej. Vendar pa raziskave kažejo, da je kljub večjemu številu ljudi, ki odkrivajo, in večjemu številu idej, ki jih je mogoče preoblikovati na nove načine, vedno težje najti nove ideje, kar je v nasprotju s teorijo rekombinantne rasti. V tem prispevku osvetljujemo to navidezno uganko. Z analizo 20 milijonov raziskovalnih člankov in 4 milijonov patentnih prijav z vsega sveta v zadnjega pol stoletja najprej dokumentiramo porast sodelovanja na daljavo med mesti, kar poudarja vse večjo medsebojno povezanost znanstvenikov in izumiteljev po vsem svetu. Nadalje pokažemo, da je na vseh področjih, v vseh obdobjih in pri vseh velikostih skupin verjetnost, da bodo raziskovalci v teh oddaljenih skupinah naredili prelomna odkritja, v primerjavi z njihovimi kolegi na kraju samem, vedno manjša. Z zbirko podatkov, ki nam omogoča raziskovanje delitve dela pri ustvarjanju znanja v skupinah in med prostori, ugotavljamo, da je med razpršenimi člani skupin sodelovanje osredotočeno na pozne tehnične naloge, ki vključujejo bolj kodificirano znanje. Vendar je manj verjetno, da bodo združili moči pri konceptualnih nalogah, kot sta snovanje novih idej in načrtovanje raziskav, ko je znanje tiho. Zaključujemo, da je kljub izjemnim izboljšavam digitalne tehnologije v zadnjih letih manj verjetno, da bodo skupine na daljavo združevale znanje svojih članov za ustvarjanje novih, revolucionarnih idej.

Zanimiv prispevek o dejansko negativnih posledicah digitalne tehnologije, ki sicer omogoča sodelovanje na razdaljo, a obenem s tem ne obeta razvoj novih prebojnih idej in/ali odkritij.

URL: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06767-1