Kovačič (2023) Ena Zemlja – okoljska misel, antropocen in ekološka paradigma


Kovačič B (2023) Ena Zemlja – okoljska misel, antropocen in ekološka paradigma. Samozaložba, 298 str. – COBIB.SI

Opis knjige:

Ekološke katastrofe današnjega časa so rezultat civilizacijske krize zavesti, saj  globalna družba ne želi delovati skladno z resnico, da živimo v edinem možnem svetu, ki bi ga ravno zato  morali varovati in ohranjati za prihodnje rodove.

Celotna zgodovina človeštva je rezultat dialektičnega odnosa med nami in naravnim okoljem. Pri tem se izlušči ugotovitev, da so ekološke težave rezultat  neharmonične združitve med današnjo družbo in naravnim okoljem, saj želimo slednjega preseči prek novih tehnoloških sposobnosti.

Do krize zavesti, v kateri se človeštvo ne zaveda pomembnosti naravnega okolja je prispevala paradigma razvoja zahodne družbe, ki v času 2.000 letnega razvoja  naredi radikalen rez med naravo in kulturo, človekom in okoljem, človeško skupnostjo in ostalimi oblikami življenja. Ta  ločitev povzroči, da svet dojemamo kot nekaj drugačnega od nas samih na čisto vseh nivojih našega bitja. In obenem ravno ta rez omogoči, da svet neizprosno izkoriščamo.  

Ta rez je utemeljen tako v imperializmu in kolonializmu zahoda, razsvetljenstvu, humanizmu,  kot tudi  v znanosti,  filozofski misli, ter odnosu do sočloveka in končno –   zahodni krščanski religiji, ki se bori proti naravi in ženskemu principu.  Ekološka kriza je zato dejansko kriza uma, duha in s tem odnosa do naravnega sveta, ki posega v bistvo srčike razvoja zahodne družbe, ki je danes globalizirana, in  zato ekološkim problemom pričamo po celem svetu.

Ekološke težave so  zaradi reza med človekom in okoljem na globalni ravni dosti globlje od alarmantnega podnebnega segrevanja. Ekološka misel, ki je ravno zato izjemno široka in raznolika,  na omenjene težave opozarja že dolgo časa.  A politika danih klicev ne upošteva in vse ekološke spremembe, ki jim pričamo danes se tičejo novitet in izboljšav v območju uvajanja novih tehnologij in industrijskih postopkov.

Knjiga poskuša delovati kot referenčni tekst za področje ekološke misli, ki je izjemno razprostranjeno in široko. V njej predstavim razne ekološke smeri in njihovo razmišljanje o dani problematiki. Izpostavim vrsto ekoloških mislecev in raziskovalk, njihove poglede in razmišljanja.  Izpostavim vzroke za nastanek okoljskih težav in pojasnim procese razvoja okoljske misli zahoda ter njene ključne koncepte kot tudi avtorje in avtorice.

V tej ugotovitvi se zastavlja vprašanje brez jasnega odgovora. Bo človeštvu uspela nujna preobrazba ter kopernikansko ekološki preobrat in prehod v civilizacijo, usklajeno z ekološko paradigmo?

Avtor Boštjan Kovačič

Knjiga Boštjana Kovačiča Ena Zemlja poglobljeno in hkrati tankočutno razkriva civilizacijsko skrajno tvegano antropocentrično ravnanje postomoderne globalne družbe, ki robustno posega v ranljive ekosisteme edinstvenega zeleno-modrega planeta. Knjiga nam argumentirano in nevsiljivo omogoča, da sicer z zamudo krenemo na pot prepoznavanja podstati okoljske misli, ekološke paradigme in družbe, na zahtevno pot zaznave in prepoznavanja globinske, unikatne vrednosti planeta, ki mu v biti pripadamo. – dr. Dušan Plut, geograf in okoljevarstvenik