Jarzabkowski et al. (2023) Disaster Insurance Reimagined


Jarzabkowski P, Chalkias K, Cacciatori E, Bednarek R (2023) Disaster Insurance Reimagined – Protection in a Time of Increasing Risk. Oxford University Press, 176 p. – CC BY-NC-ND 4.0 – free access E-Book

Publisher’s About the Book (prevod):

Ta knjiga obravnava naraščajočo vlogo in pomen “subjektov vrzeli v varstvu” (Protection Gap Entities -PGE), neprofitnih subjektov, ki zagotavljajo zavarovalno varstvo, ki bi bila sicer v povsem zasebnem sektorju nedostopna. Po vsem svetu postajajo PGE in zavarovalniški instrumenti, ki jih uporabljajo, vse bolj ključni pri zagotavljanju sredstev za obnovo po nesrečah. Te PGE, ki se običajno razvijejo kot sodelovanje med vladami in zavarovalniško industrijo, omogočajo nadaljevanje zavarovanja v času, ko zaradi podnebnih sprememb, urbanizacije, globalne soodvisnosti in geopolitične nestabilnosti zavarovanje za primer nesreče postaja vse dražje ali nedostopno.

Zaradi njihovega vse večjega pomena je razumevanje vloge PGE pri zavarovanju in njihovem potencialu za ustvarjanje odpornejše družbe ključnega pomena. Knjiga Disaster Insurance Reimagined na praktičnih primerih iz različnih držav pojasnjuje, kako PGE prispevajo k ohranjanju zavarovanja pred nesrečami in kako lahko njihovo delo izboljša finančno in fizično odpornost na nesreče, vendar ne vedno. Na podlagi petletne raziskave 17 subjektov, ki zagotavljajo zavarovalno kritje v 49 državah, avtorji preučujejo prednosti, omejitve in razvoj PGE pri zagotavljanju varstva pred nesrečami ob vse večji zavarovalniški krizi. Zagotavljata dostopno razpravo o zavarovanju pred nesrečami, njegovih zapletih in preobrazbi, ki jo mora prestati, da bi ostalo pomembno in prispevalo k smiselnemu varstvu pred nesrečami. PGE in njihovo delo ponujajo pot k ponovni zamisli, da je zavarovanja za primer nesreče ključno orodje v ekosistemu, katerega bistvo je družbeno varstvo pred nesrečami.

  • predlaga možne rešitve za vse večjo krizo na področju zavarovanja pred nesrečami
  • presega posamezne študije primerov in analizira širše teme o tem, kako znanje, nadzor in odgovornost vplivajo na možnost zavarovanja tveganja
  • temelji na obsežnem kvalitativnem podatkovnem nizu, ki zajema vrzeli v varstvu in subjekte, ki zagotavljajo zavarovanje v 49 državah

Publisher’s Reviews & Awards (prevod):

“Zaradi vse pogostejših, resnejših in raznovrstnejših katastrofalnih škodnih dogodkov, ki postavljajo pod vprašaj učinkovitost – in morda celo ustreznost – tradicionalnega zavarovalniškega modela, avtorji ugotavljajo in analizirajo različne obetavne, vendar ad hoc programe sodelovanja za obvladovanje tveganj ob katastrofahe. Iz te raziskave izhaja praktičen okvir, s katerim lahko vlade, zasebni sektor in prizadete skupnosti konstruktivno sodelujejo pri razvoju celovitih in trajnostnih rešitev za nekatera današnja tveganja, ki jih je najtežje zavarovati.” – Jason Schupp, Founder & Managing Member, Center for Better Insurance

“Kako se lahko posamezniki, mesta in družbe zavarujejo pred vse bolj ekstremnimi nesrečami? Odgovor so subjekti zaščitne vrzeli kot organizacijske inovacije, ustvarjene med trgom in državo. Ta pomembna in izjemno pregledna knjiga prikazuje, kako želijo PGE odpraviti neravnovesje na zavarovalniškem trgu in si na novo zamisliti zavarovanje v bolj tveganem svetu. Avtorji na podlagi poglobljenega dela v PGE po vsem svetu prikazujejo različne operativne izzive, s katerimi se soočajo, ko poskušajo rešiti zavarovalništvo pred njegovimi lastnimi paradoksi. Vendar je to veliko več kot knjiga o zavarovalništvu; njena tema je nujna in eksistencialna. Zato bi jo morali v veliki meri prebrati družboslovci in oblikovalci politik.” – Michael Power, Professor of Accounting, London School of Economics and Political Science

“Kdo plača za naše vse pogostejše svetovne nesreče? Ta odlično raziskana knjiga poudarja, kako je ta zapleteni problem odvisen od natančnega uravnoteženja paradoksalnih napetosti. Knjigo mora prebrati vsakdo, ki želi povečati preglednost skrite realnosti odzivanja na nesreče, finančnih trgov in paradoksalnih napetosti, ki jih oblikujejo,” – Wendy Smith. Dana J. Johnson Professor of Management, University of Delaware

“Ta aktualna knjiga je nujno branje za vsakogar, ki mu je v času vse pogostejših naravnih nesreč pomembna zavarovalnina: od strokovnjakov za tveganja do tistih, ki jih zanima gradnja odpornih sistemov na podnebne spremembe, kot so vlade, razvojne in humanitarne organizacije. Način, na katerega avtorji obravnavajo subjekte, ki jim primanjkuje zaščite (Protection Gap Entities – PGE), prek medsebojno povezanih paradoksov, je poučen. Bralci se bodo naučili ceniti tanko ravnovesje, na katerem temelji zavarovanje, ki vključuje vprašanja znanja, odgovornosti in tržne strukture. Konceptualni okvir avtorjev bi uporabil ne le za razpravo o strokovnih temah v zvezi z zavarovanjem pred nesrečami, temveč tudi za poučevanje osnov zavarovanja za različne javnosti, od tehničnih strokovnjakov do oblikovalcev politik.” – Andreas Tsanakas, Professor of Risk Management, City, University of London

“Mnogi so opazili omejitve zasebnega zavarovanja, ko gre za finančno zaščito pred nesrečami. Kadar se ljudje soočajo s katastrofami brez zavarovanja, se škoda in bolečina v srcu še povečata. S to knjigo imamo končno orodja za razumevanje, zakaj te omejitve obstajajo in kakšno ključno vlogo imajo subjekti za zaščito pred nesrečami, kadar teh omejitev ne more odpraviti zasebni sektor sam. Ta knjiga je nujno branje; ne le zaradi tega, kar nas uči o zapleteni pokrajini današnjega zavarovanja, temveč tudi zaradi načinov, ki nas silijo k ustvarjalnemu razmišljanju o tem, kako v prihodnosti vzpostaviti bolj trajnostne in humane oblike socialne zaščite. Gre za pravočasen, spodbuden in pomemben prispevek.” – Rebecca Elliott, London School of Economics and Political Science

“Pogostost in intenzivnost vremenskih ekstremov se zaradi podnebnih sprememb povečujeta. Za najbolj prizadete regije je dobro, da vzpostavijo nove in okrepijo že obstoječe ureditve za združevanje tveganj nesreč. Knjiga vsebuje trdne dokaze o učinkovitosti subjektov za varstvo pred nesrečami (Protection Gap Entities – PGE), ki pomagajo zapolniti vrzel v izgubah zaradi nesreč, tudi zato, ker celovito združujejo lastnike tveganj ter pogosto spodbujajo preprečevanje in pripravljenost. To je obvezno branje za nosilce odločanja, ki si prizadevajo za celovito in trajnostno krepitev odpornosti na nesreče.” – David N. Bresch, Professor for Weather and Climate Risks, ETH Zurich / MeteoSwiss

“Ta knjiga je nujno in zanimivo branje za oblikovalce politik in strokovnjake s področja tveganj, ki jih zanima, kako gradimo finančno in fizično odpornost na nesreče. V njej je prelomno predstavljena ključna vloga javno-zasebnih partnerstev (Protection Gap Entities – PGE) pri pokrivanju vrzeli v zavarovalni zaščiti. V njem je predstavljen pregled razvitih zavarovalnih trgov in trgov v razvoju, ki se soočajo z nesrečami od potresa, poplav, ciklonov in suše do terorizma. Paula in njeni soavtorji na podlagi doslej edinstvenega nabora podatkov o 17 PGE, ki v 49 državah zagotavljajo zavarovanje pred nesrečami, pojasnjujejo, zakaj so PGE ustanovljeni, kako se razvijajo in kakšno vlogo lahko imajo v prihodnosti pri omogočanju zavarovanja pred naraščajočim tveganjem.” – Julian Enoizi, Global Head of Public Sector Practice, Guy Carpenter

“Kako lahko spričo ekstremnih vremenskih razmer, terorističnih napadov, seizmoloških nesreč, finančnih zlomov in drugih nesreč dobro izvajamo zavarovanje pred nesrečami? Ta pravočasna in temeljito raziskana knjiga, ki temelji na več sto intervjujih in urah terenskega dela v več državah, prinaša bistvene učne lekcije tako za akademike kot praktike. Je izjemen prispevek k razkrivanju zapletenosti sistema zavarovanja pred nesrečami, hkrati pa ključno osvetljuje, kako je mogoče medsektorsko sodelovanje izkoristiti za doseganje gospodarske stabilnosti in večje pravičnosti.” – Nina Bandelj, Chancellor’s Professor, University of California, Irvine

“Ta knjiga na novo predstavlja zavarovanje pred nesrečami v času, ko se svet sooča s stopnjevanjem kriz, ki lahko še povečajo vrzel v zaščiti. Ker se finančna in zavarovalna krajina na področju podnebnih tveganj in tveganj zaradi nesreč hitro razvija, zlasti na nastajajočih trgih in v gospodarstvih v razvoju, ta knjiga bralcu zagotavlja prava orodja za razumevanje, kako lahko subjekti za zavarovalno vrzel pomagajo vladam, podjetjem in gospodinjstvom pri dostopu do rešitev za zavarovanje pred nesrečami in zmanjšanju vrzeli v zaščiti. ” – Olivier Mahul, Global Lead and Program Manager, Disaster Risk Financing and Insurance Program, World Bank

“Ponovno zasnovano zavarovanje pred nesrečami: Vloga zavarovanja pred nesrečami: zaščita v času vse večjega tveganja je knjiga, ki jo morajo prebrati vsi strokovnjaki za zavarovanje pred nesrečami in vsi drugi, ki jih zanima vloga, ki jo ima lahko zavarovanje pri obvladovanju vse večjih izgub, ki so posledica vse večje izpostavljenosti in podnebnih sprememb. To delo, ki ga je pametno in enostavno brati, zagotavlja okvir, določa zadevna vprašanja in pojasnjuje temeljno filozofijo, na podlagi katere se v zelo različnih jurisdikcijah zagotavlja zavarovanje za primer katastrofe.” – Francisco Espejo Gil, Consorcio de Compensacion de Seguros