Weber et al. (2023) The risk may not be limited to flooding: polluted flood sediments pose a human health threat to the unaware public. Environmental Sciences Europe 35, 58

Weber A, Wolf S, Becker N et al. (2023) The risk may not be limited to flooding: polluted flood sediments pose a human health threat to the unaware public. Environmental Sciences Europe 35, 58. https://doi.org/10.1186/s12302-023-00765-w – open access pdf

Abstract (povzetek):

Ozadje – Zaradi globalnih podnebnih sprememb se bo v prihodnjih desetletjih predvidoma povečalo število in intenzivnost ekstremnih poplavnih dogodkov. V porečjih, ki jih je prizadelo rudarjenje, se zaradi poplav odlagajo drobni sedimenti, obogateni s kovinami v sledovih. Kovine v sledovih so lahko glede na koncentracijo nevarne za zdravje. Zato je izpostavljenost lokalnega prebivalstva poplavnim sedimentom bodisi z zaužitjem (neposredno zaužitje in uživanje hrane, ki raste na teh sedimentih) bodisi z vdihavanjem posušenih sedimentov, ki prispevajo k atmosferskim delcem, zaskrbljujoča.

Rezultati – Izredna poplava julija 2021 je v mestu Eschweiler (zahodna Nemčija) nanesla velike količine sedimentov, pri čemer je območje poplavljanja preseglo predhodno določene meje izrednih poplav (HQextreme). Ti sedimenti so bogati z drobnim materialom (pri čemer frakcija < 63 µm predstavlja od 32 % do 96 %), ki se lahko prilepi na kožo in ga zaužijemo ali vdihnemo. V primerjavi z lokalnimi koncentracijami ozadja so zmerno do močno obogateni z Zn > Cu > Pb > Cd > Sn. Koncentracije Zn, Pb, Cd, Cu in As v poplavnih sedimentih presegajo mednarodne opozorilne vrednosti. Preprosta ocena vdihavanja in zaužitja pri ljudeh kaže, da je dopustni dnevni vnos presežen za Pb. Kljub obogatitvi z drugimi elementi v sledovih, kot so Zn, Cu, Cd in Sn, ti domnevno ne predstavljajo tveganja za dobro počutje ljudi. Vendar pa lahko izpostavljenost visokim koncentracijam prahu predstavlja tveganje za zdravje.
Zaključki – Zaključimo lahko, da poplavni sedimenti, zlasti v porečjih, na katera je vplivalo rudarstvo, lahko predstavljajo tveganje za prizadeto prebivalstvo. Zato predlagamo: (I) izboljšanje kartiranja poplav z vključitvijo morebitnih virov onesnaževanja; (II) razširitev opozorilnih sporočil z vključitvijo posebnih smernic; (III) uporabo ustreznih strategij čiščenja po takih poplavah; (IV) zagotavljanje zdravstvene podpore ter (V) ustrezno informiranje javnosti in zdravstvenih delavcev o tej temi.

Graphical Abstract (grafični povzetek):

Vir: https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/art%3A10.1186%2Fs12302-023-00765-w/MediaObjects/12302_2023_765_Figa_HTML.png?as=webp