Zaradi podnebnih sprememb oceani spreminjajo barvo, ugotavlja nova raziskava (CNN World – 12. julij 2023)

V zadnjih 20 letih se je barva oceanov močno spremenila, za kar so verjetno odgovorne podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, kaže nova študija: Cael BB, Bisson K, Boss E et al. (2023) Global climate-change trends detected in indicators of ocean ecology. Nature 619, 551-554 – https://doi.org/10.1038/s41586-023-06321-z – CC BY 4.0 – open access article pdf

Avtorji študije so s pomočjo določanja barve oceanov z meritvami odbojnosti morske površine s pomočjo daljinskega zaznavanja (sateliti za opazovanje Zemlje) ugotavljali vpliv podnebnih sprememb v 20-letnem nizu meritev. Opazovali so 56% površine svetovnega oceana. Sprememba barve oceana (tudi v območju, ki ga človeško oko ne zazna) je vezana na fitoplankton, ki je dober kazalnik stanja oceanskih ekosistemov. Obenem spremembe v sestavi in količini fitoplanktona spreminja zmožnost ponora ogljika v oceeane.

URL: https://edition.cnn.com/2023/07/12/world/climate-change-ocean-colors-scli-intl-scn/