Cael et al. (2023) Global climate-change trends detected in indicators of ocean ecology. Nature 619, 551-554

Cael BB, Bisson K, Boss E et al. (2023) Global climate-change trends detected in indicators of ocean ecology. Nature 619, 551–554 – https://doi.org/10.1038/s41586-023-06321-z – CC BY 4.0 – open access article pdf

Abstract (povzetek):

Močna naravna spremenljivost naj bi prikrivala morebitne trende v populacijah fitoplanktona, ki jih povzročajo podnebne spremembe, merjenih iz satelitov za opazovanje Zemlje. Za zaznavanje trendov, ki so posledica podnebnih sprememb, naj bi bilo potrebnih več kot 30 let neprekinjenih podatkov. V tem prispevku smo pokazali, da se trendi podnebnih sprememb hitreje pokažejo pri barvi oceana (odbojnost daljinskega zaznavanja, Rrs), saj je Rrs večplasten in imajo nekateri valovni pasovi majhno medletno spremenljivost. Analiziramo 20-letno časovno vrsto Rrs iz spektroradiometra MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) na krovu satelita Aqua in ugotavljamo pomembne trende v Rrs za 56 % svetovnega površinskega oceana, predvsem na ekvatorju od 40°. Signal podnebnih sprememb v Rrs se po 20 letih pojavi v podobnih regijah, ki pokrivajo podoben del oceana v najsodobnejšem ekosistemskem modelu, kar kaže na to, da naši opaženi trendi kažejo na spremembe v barvi oceana in posledično v ekosistemih površinskih oceanov, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Na splošno so oceani na nizkih geografskih širinah v zadnjih 20 letih postali bolj zeleni.

URL: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06321-z