The planet’s coldest, saltiest ocean waters are heating up and shrinking, report finds (CNN World – June 13, 2023)

URL: https://edition.cnn.com/2023/06/12/world/antarctic-deep-ocean-water-shrinking-climate-scn-intl/index.html

Globoka oceanska voda na Antarktiki se segreva in krči, kar ima lahko daljnosežne posledice za podnebne spremembe in globokomorske ekosisteme, je razvidno iz poročila.

“Antarktična pridnena voda – voda on dnu oceana” je najhladnejša in najbolj slana voda na planetu. Te vode imajo ključno vlogo pri sposobnosti oceanov, da delujejo kot varovalo pred podnebnimi spremembami, saj absorbirajo odvečno toploto in ogljično onesnaženje, ki ga povzroča človek. Poleg tega po oceanu krožijo hranilne snovi.

V Weddellovem morju, ki leži vzhodno od Antarktičnega polotoka, pa se ta življenjsko pomembna vodna masa zmanjšuje zaradi dolgoročnih sprememb vetrov in morskega ledu, je razvidno iz študije, ki jo je v ponedeljek objavil British Antarctic Survey (Zhou et al. (2023) Slowdown of Antarctic Bottom Water export driven by climatic wind and sea-ice changes, Nature Climate Change 13, 701-709, https://doi.org/10.1038/s41558-023-01695-4).