Zhou et al. (2023) Slowdown of Antarctic Bottom Water export driven by climatic wind and sea-ice changes. Nature Climate Change 13, 701-709

Zhou S, Meijers AJS, Meredith MP et al. (2023) Slowdown of Antarctic Bottom Water export driven by climatic wind and sea-ice changes. Nature Climate Change 13, 701–709. https://doi.org/10.1038/s41558-023-01695-4 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Antarktična pridnena voda (Antarctic Bottom Water – AABW) je ključnega pomena za oceansko toploto in sekvestracijo ogljika na večdesetletni do tisočletni časovni skali. Weddellovo morje prispeva skoraj polovico svetovnega AABW z globinsko vodo Weddellovega morja in gostejšo spodnjo vodo Weddellovega morja, ki nastaja na celinskih policah zaradi proizvodnje morskega ledu. Poročamo o 30-odstotnem zmanjšanju prostornine spodnje vode Weddellovega morja od leta 1992, pri čemer se je najbolj zmanjšala v najgostejših razredih. To je verjetno posledica večdesetletnega zmanjšanja proizvodnje goste vode na južni celinski polici, ki je povezano s >40-odstotnim zmanjšanjem stopnje nastajanja morskega ledu. Zmanjšanje proizvodnje ledu je posledica trenda severnega vetra, povezanega s faznim prehodom meddekadalne pacifiške oscilacije od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, ki ga nadomešča notranja spremenljivost Amundsenovega morskega dna. Ti rezultati razkrivajo ključne vplive na izvoz AABW v atlantsko brezno in njihovo občutljivost na obsežno večdesetletno podnebno spremenljivost.

Slika. Vodne mase v Weddellovem morju krožijo okoli ciklonskega Weddellovega žira (Weddell Gyre). WDW (rdeče puščice), ki izvira iz antarktičnega krožnega polarnega toka, vstopa v vrtinec s severovzhoda in teče proti ledeni polici. WSDW (Weddell Sea Deep Water) (rumene puščice) se v Weddellovem morju obnavlja zaradi vnosa iz indo-pacifiškega sektorja in lokalno nastaja kot mešanica DSW (Dense Shelf Water) in WDW (Warm Deep Water). WSBW (Weddell Sea Bottom Water) (temno modre puščice) v Weddellovem morju izvira predvsem iz jugozahodne kontinentalne police, kjer se HSSW (High-Salinity Shelf Water) (vijolične puščice), ki nastaja pri zamrzovanju morskega ledu, izvaža z zahodne strani ledene police Ronne in se širi navzdol proti FRIS (Filchner–Ronne Ice Shelf), kar vodi v nastanek vode ledene police (svetlo modre puščice). DSW (Dense Shelf Water), ki vsebuje HSSW (High-Salinity Shelf Water), Ice Shelf Water in majhen del modificiranega WDW (Warm Deep Water), se spusti v Weddellov bazen, pri čemer se meša z WDW (Warm Deep Water) in tvori WSBW (Weddell Sea Bottom Water). S črnimi črtami so prikazani trije hidrografski preseki – A12, SR4 in A23, ki ležijo na glavnem poldnevniku, čez središče vrtinca in nad severno mejo vrtinca. Presek I6S leži vzhodneje na 30° vzhodne dolžine in označuje vzhodno mejo Weddellovega žira. Meritve temperature in slanosti, zbrane s profilerji za ugotavljanje prevodnosti, temperature in globine (Conductivity, Temperature & Depth – CTD), se uporabljajo za izračun površine vodne mase (poglavje Metode), prikazane v tej študiji. Geografski lokaciji Weddellovega morja in južnega Weddellovega kontinentalne police (angl. shelf) sta na vstavljenem cirkumpolarnem zemljevidu označeni z modrimi oziroma rdečimi polji (vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41558-023-01695-4/MediaObjects/41558_2023_1695_Fig1_HTML.png?as=webp).