Technology and Sustainable Development – The Promise and Pitfalls of Techno-Solutionism. Sætra (2023) Technology and Sustainable Development – The Promise and Pitfalls of Techno-Solutionism.


Sætra HS (2023) Technology and Sustainable Development – The Promise and Pitfalls of Techno-Solutionism. 1st Ed. Routledge, New York. open access pdf – CC-BY-NC-ND 4.0

Publisher’s Book Description (povzetek):

Tehnološke spremembe so bistvo vseh večjih sprememb v zgodovini človeštva, in revolucije, vojne in splošni razvoj so redno povezani z različnimi tehnološkimi spremembami. Vendar pa ni vsak razvoj koristen. Medtem ko je tehnologija spodbudila velike inovacije in hiter razvoj, je pojem trajnostnega razvoja postal pomemben sedaj, ko se soočamo z resnimi družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi izzivi.

Ta knjiga raziskuje, ali lahko tehnologijo uporabimo za odpravo težav, ki jih povzroča tehnologija, saj so v različnih poglavjih obravnavani različni vidiki, povezani s tem, kako nas je tehnologija pripeljala do današnjega stanja (za katerega bodo nekateri rekli, da je najboljše stanje, kar ga je človeštvo kdajkoli doseglo, glede na različne kazalnike) in ali nam tehnologija pomaga ali nas ovira pri naših prizadevanjih
pri reševanju izzivov, s katerimi se trenutno soočamo. Obravnavana vprašanja zajemajo tri razsežnosti trajnosti in vključujejo teme, kot so pomembnost umetne inteligence, tehnologija v izobraževanju, umetna inteligenca za enakost spolov, inovacije in digitalni razkorak ter kako je tehnologija povezana z družbeno močjo, političnim sistemom in kapitalizmom. Vsa poglavja temeljijo na teoretičnem ozadju
tehnoloških sprememb in trajnostnega razvoja ter cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov.
so aktivno uporabljeni v celotni knjigi, tako za preučevanje, kako ti cilji zajemajo ali spregledajo osrednje elemente trajnostnega razvoja, pa tudi za olajšanje in ustvarjanje skupnega okvirja za povezavoanje med poglavji v knjigi.

Ta knjiga ponuja novo kombinacijo tradicionalnih teorij, ki so raziskane z različnimi študijami primerov, ki zagotavljajo podlago za boljše razumevanje tega, kako in kdaj je tehnologija lahko – in kdaj ne – gonilna sila trajnostnega razvoja. Zato je pomemben vir za študente vseh disciplin, tehnologe in tiste, ki ki razvijajo in uporabljajo nove tehnologije. Je tudi dragocen vir za politike in zakonodajalce, ki skušajo izkoristiti moč tehnologije za dobro, hkrati pa omejiti njene negativne potenciale.

Splošno slavljene prednosti tehnološkega razvoja v zadnjih dveh stoletjih zdaj zasenčujejo dokazi o resnih težavah v družbi, gospodarstvu, politiki in podnebju na Zemlji, ki jih pogosto povzročajo prav ta tehnična čudesa. Kako naj razmišljamo o teh osupljivih nasprotjih? Prispevki, zbrani v tej zbirki, ponujajo stroge in pronicljive metode za raziskovanje glavnih izzivov, ki danes pestijo svetovno družbo. Knjiga je zakladnica teorij in zgodb o primerih ter ponuja hrano za vse, ki iščejo plodne alternative.

-Langdon Winner, profesor na Politehničnem inštitutu Rensselaer, avtor knjige Autonomous Technology: Technics-out-of-control as a theme in political thought (slov. Avtonomna tehnologija: Avtonomna tehnika kot tema v politični misli) in The whale and the reactor: A search for limits in an age of high technology (slov. Kit in reaktor: Iskanje meja v dobi visoke tehnologije).

Zanimiva zbirka poglavij, ki razmišljajo o vlogi tehnologije v zvezi s trajnostnim razvojem. Prispevki v tem zborniku, ki so zelo pomembni zaradi grozečih tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in upravičeno kritični do pristopov, ki temeljijo na tehnoloških rešitvah, pomagajo poudariti politične vidike te zahtevne uganke. Ne smete ga zamuditi.

–Mark Coeckelbergh, profesor na Univerzi na Dunaju, avtor knjig AI Ethics (slov. Etika umetne inteligence), Green Leviathan (slov. Zeleni Leviathian) in The Political Philosophy of AI (slov. Politična filozofija umetne inteligence).