Mazzucato & Collington (2023) The Big Con – How the Consulting Industry Weakens our Businesses, Infantilizes our Governments and Warps our Economies. Penguin Allen Lane


Mazzucato M & Collington R (2023) The Big Con – How the Consulting Industry Weakens our Businesses, Infantilizes our Governments and Warps our Economies. Penguin Allen Lane, UK. 344p. – COBIB.SI

Synopsis (povzetek):

Med svetovalno industrijo ter današnjim načinom upravljanja podjetij in vlade obstaja zakoreninjen odnos, ki ga je treba spremeniti. Mariana Mazzucato in Rosie Collington pokažeta, da odvisnost naših gospodarstev od podjetij, kot so McKinsey, Boston Consulting Group, Bain & Company, PwC, Deloitte, KPMG in EY, zavira inovacije, zamegljuje odgovornost podjetij in politike ter ovira naše skupno poslanstvo za zaustavitev podnebnega zloma.

Knjiga The Big Con (v slovenščino bi lahko kratico prevedli tudi kot velika prevara) opisuje trik zaupanja, ki ga svetovalna industrija izvaja v pogodbah z vladami in podjetji, ki se izogibajo tveganju, ter podjetji, ki si prizadevajo za čim večjo vrednost za delničarje. Razvila se je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja po reformah neoliberalne desnice in progresivistov tretje poti ter uspeva na slabostih sodobnega kapitalizma, od financializacije in privatizacije do podnebne krize. To je mogoče zaradi edinstvene moči, ki jo imajo velika svetovalna podjetja z obsežnimi pogodbami in mrežami – kot svetovalci, legitimatorji in zunanji izvajalci – in zaradi iluzije, da so objektivni viri strokovnega znanja in zmogljivosti. Še huje je, da se naši najboljši in najsposobnejši diplomanti pogosto preusmerijo iz javnih služb v svetovanje.

Na vse te načine The Big Con slabi naša podjetja, infantilizira naše vlade in izkrivlja naša gospodarstva. Mazzucato in Collington strokovno razbijata mit, da svetovalna podjetja vedno ustvarjajo dodano vrednost za gospodarstvo. S številnimi izvirnimi raziskavami sijajno zagovarjata naložbe in kolektivno inteligenco v vseh organizacijah in skupnostih ter nov sistem, v katerem javni in zasebni sektor inovativno sodelujeta za skupno dobro. Ponovno moramo določiti vlogo svetovalcev ter obnoviti gospodarstva in vlade, ki bodo ustrezale svojemu namenu.

Povezava na vsebinsko kazalo knjige (Content).

“Collington in Mazzucato sta skrbno pripravili raziskano anatomijo panoge, ki je ne razumejo vsi ki je ne poznajo. V knjigi sta razložili zapletene zamisli in procese z jasnimi izrazi in in jih oživili z bogato
in privlačnim pripovednim slogom. Izognili sta se preprostemu ozkemu moralnemu napadu na nekaj
parazitskih podjetij v korist jasnega pogleda na izvore in gonilne sile industrije, in so predstavili
v prihodnosti v ničemer ne negotovega pomena.” – Nathan Akehurst, Jacobin

“Velika prevara iz naslova knjige ni krimanal; je trik zaupanja. Mazzucato trdi, da svetovalci in zunanji izvajalci vedo manj, kot trdijo, in stanejo več, kot se zdi, in – na dolgi rok – preprečujejo javnemu sektorju, da bi se razvil lastne zmogljivosti”. – Henry Mance, Financial Times

“Moč vlade je ključnega pomena za spodbujanje gospodarstva. Vendar le, če ohranja njegovo sposobnost. Mazzucato in Collington sta napisali briljantno knjigo, ki razkriva nevarne posledice dodeljevanja izvajanja državnih zmogljivosti svetovalni industriji – in kako jo je mogoče vzpostaviti nazaj. Fascinanten pogled na največje igralce v igri in zakaj je to pomembno za vse nas.” – Stephanie Kelton, avtorica knjige The Deficit Myth

“Svetovalce za upravljanje pogosto uporabljajo korporativna vodstva ali vlade, da bi zagotovile videz avtoritete – in priročnega grešnega kozla – za sporne “reforme”.” – Hetty O’Brien, The Guardian

“Posli po nižjih cenah pomagajo podjetjem zagotoviti dostop do srčike vlade – v hodnike oblasti v Londonu, Rimu ali Washingtonu. Kupujejo vpliv, prestiž, vseprisotnost in, kar je najpomembneje, nogo med vrata.” – Ed Conway, The Times

“Svetovalci imajo lahko različna imena … in lahko izvajajo različne ekonomske vloge…, vendar je njihov učinek na organizacije stranke enak: da utrjujejo kratkoročno razmišljanje, da izčrpajo znanje in da jih na koncu osiromašijo.” – Will Lloyd, The New Statesman

“Dejansko prenašamo odločanje na ljudi, ki so v mnogih primerih dvomljivo izvoljivi in katerih lastni interesi se lahko precej dramatično razlikujejo od skupnega interesa ali interesa, ki naj bi ga zasledovala vlada.” – Rory Sutherland, The Spectator

Velika prevara je pretresljiva obtožnica, kako je svetovalna industrija že desetletja iz javnih in zasebnih virov zaslužila milijarde, ne da bi pri tem zagotavljala večjo vrednost za denar. Prav tako obsodilna pa je tudi sodba ustanovam, ki so jim to bogastvo izročile.” – Darragh McManus, The Irish Independent

“Vsiljiva in izčrpna … Odločno raziskana in elegantno napisana knjiga je fascinanten uvod v kritično, a premalo obravnavano problematiko.” – Publishers Weekly (ocena z zvezdico)

“”Svetovalec za upravljanje,” se glasi šala, “je nekdo, ki si izposodi vašo uro, da bi vam povedal, koliko je ura, in jo nato obdrži.” Izkazalo se je, da je to najmanjši od trikov zaupanja, ki jih izvaja svetovna svetovalna industrija. Drug pogost pregovor pravi, “da nihče še ni bil odpuščen, ker je zaposlil
McKinsey.” Z objavo knjige Velika prevara se jim bo to zgodilo.” – Brett Christophers, avtor knjige
Rentier Capitalism

Velika prevara natančno in s panoramskim pogledom dokumentira vse načine, kako se je svetovalna industrija vtihotapila v sisteme, ki upravljajo in nadzorujejo naša življenja.” – Daniel Markovits, avtor knjige The Meritocracy Trap

“Močna obtožnica dvomljive industrije. To knjigo bi morali brati po vsem svetu in z njo sprožiti razpravo, ki je že zdavnaj potrebna: Ali res potrebujemo vse te svetovalce?” – Rutger Bregman, avtor knjige Utopia for Realists in Humankind

Book review:

Rapp H, Schroeder P (2023) The big con: how the consulting industry weakens our businesses, infantilizes our governments and warps our economies. By Mariana Mazzucato and Rosie Collington. London: Allen Lane. 2023. 368pp. £25.00. Isbn978 0 24157 308 2. Available as e-book. International Affairs 99(6), 2524-2525. https://doi.org/10.1093/ia/iiad260 – free pdf

Universities, Consultants and ‘The Big Con’ (Inside Higher Ed – April 24, 2023) – Prispevek, ki razpravlja, kako lahko ta knjiga pomaga akademskim vodjem pri razmišljanju o načinih sodelovanja s svetovalnimi podjetji in svetovalci. Prispevek s ekonča:

Univerze ves čas najemajo svetovalce in velika svetovalna podjetja. Preden podpišete naslednjo svetovalno pogodbo, priporočam, da vložite čas in energijo v branje (in razpravo) knjige The Big Con. – Joshua Kim – Inside Higher Ed