Quality of urban climate adaptation plans over time. npj Urban Studies 3, 13

Reckien, D., Buzasi, A., Olazabal, M. et al. (2023) Quality of urban climate adaptation plans over time. npj Urban Sustain 3, 13. https://doi.org/10.1038/s42949-023-00085-1 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Defining and measuring progress in adaptation are important questions for climate adaptation science, policy, and practice. Here, we assess the progress of urban adaptation planning in 327 European cities between 2005 and 2020 using three ‘ADAptation plan Quality Assessment’ indices, called ADAQA-1/ 2/ 3, that combine six plan quality principles. Half of the cities have an adaptation plan and its quality significantly increased over time. However, generally, plan quality is still low in many cities. Participation and monitoring and evaluation are particularly weak aspects in urban adaptation policy, together with plan ‘consistency’. Consistency connects impacts and vulnerabilities with adaptation goals, planned measures, actions, monitoring and evaluation, and participation processes. Consistency is a key factor in the overall quality of plans. To help evaluate the quality of plans and policies and promote learning, we suggest incorporating our ADAptation plan Quality Assessment indices into the portfolio of adaptation progress assessments and tracking methodologies.

Slika. Zemljevid vzorčnih mest po Evropi in ustreznih načrtov prilagajanja mest na podnebne spremembe – Za mesta s prilagoditvenimi načrti: kakovost ADAQA-3 je prikazana z velikostjo šestkotnika. Barve se nanašajo na starost načrta, tj. leto objave, pri čemer je v vsaki starostni skupini približno enako mest (delitev skupnega števila 167 mest s prilagoditvenimi načrti s tremi). Z rumeno so označeni načrti, ki so bili objavljeni pred sredino leta 2015. Modro so prikazani načrti, ki so bili objavljeni med sredino leta 2015 in sredino leta 2018. Zelena barva označuje načrte, ki so bili objavljeni po sredini leta 2018. Mesta brez prilagoditvenega načrta/prilagoditvenih načrtov so prikazana z majhnimi sivimi pikami. Osenčene države imajo nacionalno zakonodajo, ki od mest zahteva, da pripravijo načrte prilagajanja podnebnim spremembam v mestih (Francija, Združeno kraljestvo, Irska in Danska).
(vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs42949-023-00085-1/MediaObjects/42949_2023_85_Fig2_HTML.png?as=webp).