Lenaerts, Tagliapietra & Wolff (2022) How Can the European Union Adapt to Climate Change? Intereconomics 57, 314-321

Lenaerts K, Tagliapietra S & Wolff GB (2022) How Can the European Union Adapt to Climate Change?. Intereconomics 57, 314–321 – https://doi.org/10.1007/s10272-022-1071-4 – open access pdf – CC BY 4.0

Abstract (povzetek):

Evropa se mora vse bolj spopadati s škodljivimi posledicami podnebnih sprememb, ne glede na to, kako uspešna je pri zmanjševanju emisij. Ti vplivi imajo pomembne čezmejne učinke in lahko še poglobijo obstoječe delitve. Sodelovanje na področju prilagajanja, za katerega se večinoma šteje, da zahteva lokalna ali regionalna prizadevanja, je lahko koristno, vendar je vloga Evropske unije slabo opredeljena. V tem članku je podan pregled, kako bi lahko podnebne spremembe preoblikovale Evropo ter kako bi lahko vplivale na ljudi in gospodarstvo. Obravnava tudi, na kakšni podlagi bi bilo treba izvajati politike prilagajanja na ravni EU. Članek trdi, da bi močnejši okvir upravljanja prilagajanja koristil prizadevanjem za prilagajanje, in oblikuje tri zamisli za okrepitev prilagajanja. Prva je trislojni okvir upravljanja, ki temelji na intenzivnem sodelovanju za pripravo zavezujočih načrtov prilagajanja. Drugi je sistem zavarovanja na ravni EU za škodo zaradi podnebnih sprememb, pri čemer je višina nacionalnih prispevkov vezana na doseganje ciljev v prilagoditvenih načrtih. Zadnji predlog je povečanje predhodnega financiranja prilagajanja z usmerjanjem več sredstev v okviru regionalne in kmetijske politike EU posebej za prilagajanje v najbolj ranljivih regijah.

URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10272-022-1071-4