WMO (2022) State of the Global Climate 2021


World Meteorological Organization (2022) State of the Global Climate 2021. World Meteorological Organization, Geneva. WMO-No. 1290. 57 p., pdf

URL: https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2021

Poročilo WMO o stanju svetovnega podnebja v letu 2021 je potrdilo, da so štirje ključni kazalniki podnebnih sprememb – koncentracija toplogrednih plinov, dvig morske gladine, toplota oceanov in zakisljevanje oceanov – v letu 2021 dosegli nove rekorde. To je še en jasen znak, da človekove dejavnosti povzročajo spremembe planetarnega obsega na kopnem, v oceanih in v ozračju, kar ima škodljive in dolgotrajne posledice za trajnostni razvoj in ekosisteme.

Ekstremno vreme – vsakodnevni “obraz” podnebnih sprememb – je povzročilo na stotine milijard dolarjev gospodarskih izgub in močno prizadelo človeška življenja in blaginjo ter sprožilo pretrese za varnost preskrbe s hrano in vodo ter razseljevanje, ki so se leta 2022 še okrepili.

Poročilo WMO je potrdilo, da je bilo zadnjih sedem let najtoplejših sedem let v zgodovini. Leto 2021 je bilo “le” eno od sedmih najtoplejših zaradi pojava La Niña na začetku in koncu leta. To je imelo začasen učinek ohlajanja, vendar ni obrnilo splošnega trenda naraščanja temperatur. Povprečna globalna temperatura leta 2021 je bila za približno 1,11 (± 0,13) °C višja od predindustrijske ravni.

Report’s Video

Report’s Summary (prevod):

Publikacija vsebuje povzetek stanja podnebnih kazalnikov v letu 2021, vključno s trendi globalnih temperatur in njihovo porazdelitvijo po svetu, najnovejše ugotovitve o koncentraciji toplogrednih plinov, kazalnike oceanov, kriosfero s posebnim poudarkom na arktičnem in antarktičnem morskem ledu, grenlandskem ledenem pokrovu ter ledenikih in snežni odeji, stratosferski ozon, analiza glavnih dejavnikov medletne podnebne spremenljivosti med letom, vključno z južno oscilacijo El Niño ter drugimi oceanskimi in atmsferskimi indeksi, globalna porazdelitev padavin na kopnem, izrednih dogodkov, vključno s tistimi, ki so povezani s tropskimi cikloni in viharnimi neurji, poplavami, sušo ter ekstremno vročino in mrazom. Publikacija vsebuje tudi najnovejše ugotovitve o tveganjih in vplivih, povezanih s podnebjem, vključno z vidiki prehranske varnosti, humanitarnimi vidiki in razseljevanjem prebivalstva ter vplivom na ekosisteme.